Förpackningsmetoder och anordningar

Förpackningsmaskiner

Modified Atmosphere Packaging

Gaser som används vid förpackning

Övningar

FrontsidanEn stor del av det arbete som krävs vid tillverkning av livsmedel utgörs av att förpacka maten. I många industrianläggningar består över hälften av den utförda arbetstiden av detta. Emballering och hantering av förpackningar utgör en central del av hela tillverkningsprocessen för livsmedel.

Oftast avslutas tillverkningsprocessen för livsmedel med att livsmedlet emballeras. Konsumentförpackningarna kan också fyllas på i mitten av processen före stekning (s.k. lådmat) eller syrning (fil).

rasioiden pakkausta

Samma livsmedel kan förpackas i olika material. I förpackningsarbetet kan man använda olika maskiner och tekniker. På valet av förpackningsmetod inverkar bland annat företagets storlek och andra maskiner, den förvaringstemperatur och den förvaringstid som livsmedlet kräver. De som planerar en förpackning har som utgångspunkt den konsumentgrupp som är marknadsföringsobjekt samt typen av affär där produkten ska säljas. I sista hand är det konsumenten som avgör.

Förpackningens uppgifter | Förpackningsmaterial | Förpackningsmetoder och anordningar | Förpackandet och miljön | Livsmedelsförpackandets skeden | Övningar och uppgifter | Frontsidan | Sidakartan | Ge respons |

Last modified: 22.05.2007Monday August 02 2010
Skapare och källor