Förpackningsmaterial

Wellpapp

Kartong

Papper

Metaller

Plaster

Övningar

FrontsidanFörpackningsmaterial

Förpackningsmaterial används som sådana eller sammanfogade. För förpackningen behövs utöver grundmaterialet olika tätningar, lim, lack, korkar osv.

Förpackningsmaterialet ska vara sådant att det inte avger några skadliga ämnen till livsmedlen. Materialets skyddande egenskaper är viktiga även med tanke på livsmedlens kvalitet. Förpackningsmaterialet kan inte heller vara så dyrt, eftersom det höjer priset på produkten i onödan.

Förpackningsmaterialen måste vara sådana att de kan återvinnas eller omvandlas till energi genom förbränning.

Förpackningar gjorda av vissa material är ganska tunga, till exempel glasförpackningar. Av plasterna har man lärt sig att tillverka allt tunnare och lättare folier. Plast är ofta råmaterial för engångsförpackningar.

Elastiska och ”hårda” förpackningar

Burkar och askar är hårda förpackningar som kan tillverkas av många olika slags material, till exempel glas, plast, kartong och metall. Elastiska förpackningar kallas mjuka förpackningar (påsar, emballage m.m.) som tillverkas av till exempel plast eller kombinationer av plast och papper. De elastiska förpackningarnas andel av livsmedelsförpackningarna har ökat. På valet av material inverkar till exempel det behövliga skyddet (syre, arom, ljus, mekaniskt skydd) samt egenskaperna i fråga om tryckning, utseende och sammanfogning. Materialet måste också passa för de maskiner som används i förpackningsprocessen.

Erilaisia pakkausmateriaaleja

Träfibrer är råmaterial för många förpackningar

Av trä tillverkas papper, kartong, wellpapp och fiberförpackningar. Trä utgör utgångsmaterial för olika påsar, askar, säckar och kartongförpackningar.

Glas framställs av sand, kalk och soda

Glas används för tillverkning av olika flaskor och burkar. Glasförpackningar kan fyllas på nytt. I Finland är återvinningsgraden för glasförpackningar hög, cirka 80 %.

Metaller används i konservburkar och i kombinationsmaterial

I livsmedelsförpackningar används aluminium och förtennad järnplåt.

Plaster

Plaster tillverkas i huvudsak av råolja. Det finns tiotals olika plaster, men i livsmedelsförpackningar används mest polyeten och polypropen.

Material Förpackningar där det används
Fiberbaserade förpackningar Papper, kartong, papp, gjuten massaprodukt m.m. tillverkade av trä. Påsar, askar, säckar, kombinationsmaterial
Glas Kvartssand, soda och kalksten Flaskor, burkar
Metaller Aluminium, tennplåt Konserver, förpackningar för färdigmat, emballage, kombinationsmaterial
Plaster Polyeten (PE), polypropen (PP), polyetentereftalat (PET), polystyren (PS) tillverkade av olja Lådor, askar, påsar, folier, kombinationsmaterial
Trä och olika textilier   Lådor, säckar m.m.
Förpackningens uppgifter | Förpackningsmaterial | Förpackningsmetoder och anordningar | Förpackandet och miljön | Livsmedelsförpackandets skeden | Övningar och uppgifter | Frontsidan | Sidakartan | Ge respons |

Last modified: 22.05.2007Monday August 02 2010
Skapare och källor