leivat

För de studerande och de yrkesutövande inom livsmedelsbranschen är förpackandet en viktig del av yrkeskunnandet. Även vanliga konsumenter har nytta av att ha kunskap om förpackningar och betydelsen av förpackandet i livsmedelskedjan.

Livsmedelsförpackandets historia
Man har förpackat mat i tusentals år.
Läs mera >>

Aktuellt om livsmedelsförpackande
Förpackningarna och metoderna utvecklas hela tiden och nya forskningsrön publiceras.
Läs mera >>

Länkar om förpackande av livsmedel
Här finns länkar till webbsidor som företag, myndigheter, forskningsinstitutioner och organisationer upprätthåller.
Länkar >>

Ordlista om förpackande av livsmedel
Det centrala ordförrådet i fråga om förpackande av livsmedel.
Öppna ordlistan>>

Presentation av sidorna och respons.
Ge respons om webbsidorna
Gå till presentations- och responssidan >>

Förpackningens uppgifter
Förpackningen har olika uppgifter, från att den ska skydda livsmedlen till att den ska ge information om dem.
Läs mera >>
Förpackningsmaterial
Förpackningsmaterialen för olika livsmedel väljs enligt kraven som de ställer.
Läs mera >>
Förpackningsmetoder och anordningar
Livsmedel förpackas i huvudsak maskinellt.
Läs mera >>
Förpackandet och miljön
Förpackningsmaterialen utvecklas med hänsyn till miljökraven.
Läs mera >>
Övningar och uppgifter
Efter att du bekantat dig med materialet på sidorna kan du testa dina kunskaper.
Livsmedelsförpackandets skeden
Förpackningssätten inom industrin
oph_logo
Förpackningens uppgifter | Förpackningsmaterial | Förpackningsmetoder och anordningar | Förpackandet och miljön | Livsmedelsförpackandets skeden | Övningar och uppgifter | Frontsidan | Sidakartan | Ge respons |

Last modified: 22.05.2007Monday August 02 2010
Skapare och källor