Förpackandet och miljön

Återanvändning

Återvinning

Slutdeponering

Övningar

Frontsidan

Ytterligare information

Förpackningar kan vara ett problem med tanke på miljön

 • Förpackningarna belastar miljön, eftersom tillverkningen och transporten av dem kräver råmaterial, vatten och energi. Råmaterialet är ofta icke-förnybar olja.
 • De förpackningar som fylls på nytt måste insamlas, transporteras och tvättas före nästa användning.
 • Återanvändning och återvinning av förpackningsavfall kräver insamling och transporter.
 • Många förpackningar hamnar på avstjälpningsplatsen redan efter en användningsgång.

Förpackandet är också bra för miljön

 • Förpackningarna minskar svinnet av livsmedel. De gör livsmedlen säkrare, vilket betyder att miljöskadorna som primärproduktionen orsakar minskar.
 • Till exempel i vissa länder förstör insekter och gnagare hälften av livsmedlen. Förstörelsen gäller uttryckligen opackade livsmedel.
 • Förpackningarna gör livsmedlen säkrare.
 • Förpackningarna underlättar transporten av livsmedlen från en plats till en annan. Informationen på förpackningen hjälper till vid lagring, försäljning och användning.
 • Förpackningarna planeras nuförtiden så att materialbehovet är så litet som möjligt: folierna har blivit tunnare, de onödiga papplådorna runt kaffeförpackningarna har försvunnit osv. Man talar om optimering av förpackningarna.
 • Även vid val och kombinering av förpackningsmaterial kan man skapa miljövänliga lösningar: man undviker PVC-plaster och kombinerar inte olika ämnen i onödan så att återanvändningen försvåras.
 • Mängden förpackningsmaterial som hamnar på avstjälpningsplatserna är mycket mindre i Finland än i de övriga EU-länderna. Detta beror till stor del på det omfattande systemet med returflaskor som vi har. Finländarna producerar årligen per person cirka 90 kg förpackningsavfall som landar på soptippen.
 • Det sämsta alternativet är att en använd förpackning redan efter den första användningsgången hamnar på avstjälpningsplatsen eller att den slängs i naturen.

Ytterligare information

Information om mängden förpackningar, återanvändning, materialåtervinning och energiåtervinning finns bl.a. på följande sidor:

Huvudstadsregionens samarbetsdelegations anvisningar om avfallshantering
www.ytv.fi/

Finska förpackningsföreningen rf:s sidor (information om bl.a. optimering av förpackningar)
www.pakkaus.com

Muoviteollisuus ry:s sidor med information om bl.a. märkning och återvinning av olika plastkvaliteter (på finska) www.luemuovia.net
www.luemuovia.net

Finlands naturskyddsförbund (delvis på svenska)
www.sll.fi

Förpackningsbranschens miljöregister (information om återvinning i allmänhet och om återvinning av förpackningsavfall, en hel del statistikuppgifter)
www.pyr.fi

Paperinkeräys Oy:s sidor (information om insamling och återvinning av pappers-, kartong- och pappförpackningar)
www.paperinkeräys.fi

På Suomen palautuspakkaus Oy:s sidor finns det information om återvinning och användning av förpackningar för drycker.
www.palpa.fi

Information om användning och återvinning av plastförpackningar (på finska)
www.suomenuusiomuovi.fi

Utbildningsstyrelsens distansgymnasiums kurs i miljökemi, bl.a. information om avfall och återvinning (på finska) www.edu.fi/oppimateriaalit/ymparistokemia
www.edu.fi/oppimateriaalit/ymparistokemia/
Förpackningens uppgifter | Förpackningsmaterial | Förpackningsmetoder och anordningar | Förpackandet och miljön | Livsmedelsförpackandets skeden | Övningar och uppgifter | Frontsidan | Sidakartan | Ge respons |

Last modified: 22.05.2007Monday August 02 2010
Skapare och källor