Förpackningens uppgifter

Livsmedlets beskaffenhet inverkar

Förpackningen skyddar mot syre och ljus

Förpackningen skyddar mot mekaniska skador

Ger information om

Frontsidan
Förpackningens uppgifter

Förpackningens uppgift är att skydda produkten mot olägenheter i omgivningen, som smuts och ljus. Samtidigt hindras livsmedlet från att smutsa ner omgivningen.

En bra förpackning skyddar livsmedlet mot

 • torkning
 • skador och mekanisk belastning
 • temperaturvariationer
 • strålning, särskilt ljus och UV-strålning
 • syre
 • lukter
 • avdunstning av aromerna
pakkaus suojaa

I den nutida livsmedelskedjan har förpackningen följande egenskape

 • möjliggör effektiv produktion och distribution
 • förbättrar hygienen
 • förbättrar livsmedelssäkerheten
 • berättar om produkten, om förvaring och användning av den
 • ökar produktens användningskomfort
 • minskar svinnet
Förpackningens uppgifter | Förpackningsmaterial | Förpackningsmetoder och anordningar | Förpackandet och miljön | Livsmedelsförpackandets skeden | Övningar och uppgifter | Frontsidan | Sidakartan | Ge respons |

Last modified: 22.05.2007Monday August 02 2010
Skapare och källor