Förpackningsmetoder och anordningar

Förpackningsmaskiner

Modified Atmosphere Packaging

Gaser som används vid förpackning

FrontsidanGaser som används vid förpackning

Livsmedel kan förpackas i en atmosfär som modifierats eller i vakuum

Syrets andel i luften är cirka en femtedel. Syre reagerar med många oxiderbara ämnen och ger upphov till smak- och färgfel eller främjar mikrobverksamheten. Livsmedel kan skyddas mot syrets negativa inverkan genom att man använder vakuum eller modifierad atmosfär.

Förpackning med gas Förpackning med vakuum
Luften som omger livsmedlet avlägsnas och ersätts med en skyddande gas, i allmänhet med en blandning av kväve och koldioxid. Luften som omger livsmedlet avlägsnas och förpackningen tillsluts.
+ Gasen skyddar som en dyna så att produkten inte skadas. Till exempel chipsen skulle krossas om inte påsen vore fylld med gas.
 + Ett skonsamt sätt att förpacka
- I förpackningarna finns det också alltid ”tomt” utrymme.
+ I vakuumförpackningar finns det inget tomt utrymme: förpackningsfolierna omsluter produkten tätt
- Undertrycket kan få produkten att avge vätska.
- Lagringen, blandningen och tillförseln av gaser i förpackningarna kräver utrymme och anordningar.
- Gashanteringen kräver yrkesskicklighet och omsorgsfullhet.
+ Förpackningsgasen kan förbättra produktens hållbarhet även på annat sätt än genom att tränga undan syret. Särskilt koldioxid minskar tillväxten av många mikrober.
+ Förpackningsanordningen är enkel, eftersom det inte behövs lagring och tillförsel av förpackningsgaser; enbart en vakuumpump och en foliesvetsanordning behövs.

Vid förpackning med förpackningsgas ersätts den syrehaltiga luften med andra gaser, i allmänhet med blandningar av kväve och koldioxid. Genom att använda förpackningsgaser förhindrar man oxidationsreaktioner och minskar särskilt tillväxten av aerobiska mikrober.

Förpackningsgaser kan användas bara i förpackningar vars material inte släpper igenom gaser. Förpackningarna måste också kunna tillslutas ordentligt. Efter att en förpackning öppnats eller skadats försvinner skyddet som den modifierade atmosfären gett.

kaasupakkausvakuumipakkaus

 
Förpackningar som innehåller gas samt vakuumförpackningar ska hanteras varsamt. Gas strömmar ut också från små hål och då slipper syre in i förpackningen. Hållbarhetstiderna har angetts för förpackningar som är hela och som har förvarats rätt

I gasblandningar för vissa produkter skall det ingå syre

Färska grönsaker och frukt förfars om det inte finns tillräckligt med syre i omgivningen. Deras hållbarhet kan förbättras genom att man förpackar dem i en modifierad atmosfär, men också då måste det finnas tillräckligt med syre. Syre behövs också i köttförpackningar om man vill att köttet bevarar sin röda färg.

Gaser som används vid förpackning
Förpackningens uppgifter | Förpackningsmaterial | Förpackningsmetoder och anordningar | Förpackandet och miljön | Livsmedelsförpackandets skeden | Övningar och uppgifter | Frontsidan | Sidakartan

Last modified: 22.05.2007
Skapare och källor