Förpackningsmetoder och anordningar

Förpackningsmaskiner

Modified Atmosphere Packaging

Gaser som används vid förpackning

FrontsidanFörpackningsmaskiner

Förpackningsmaskinerna kräver många olika egenskaper hos förpackningsmaterialet, bland annat ska det gå snabbt att bearbeta, d.v.s. det ska vara möjligt att forma det allt lättare och att sammanfoga det bättre. Även kraven på till exempel att folier ska vara av jämn kvalitet är mycket högre än tidigare.

Anordningar som förpackar i syrefria förpackningar  >>   (Länk till Finnvacum Oy:s sidor) I syrefria vakuumförpackningar utestängs syre ur förpackningen. Förpackningsmaterialet är så tätt att det inte släpper in syre i förpackningen. Även i vakuumförpackningar kommer i alla fall små mängder syre in genom materialet och fogarna. Till förpackningarna kan tillsättas syrebindare, som avlägsnar syre som blivit kvar eller kommit in i förpackningen genom att reagera med det. Livsmedel som lätt förfars kan även förpackas i förpackningar med förpackningsgas i stället för i vakuumförpackningar. I förpackningar med förpackningsgas bevarar livsmedlen sin konsistens. Vakuumförpackningar och förpackningar med förpackningsgas ska hanteras varsamt, eftersom luft kommer in genom hål i förpackningen.

Djupdragningsmaskinerna  >>   är effektiva maskiner för förpackning av färska livsmedel. I djupdragningsmaskiner bildas förpackningen av två banor. Till den nedre banan djupdrar man en förform, i vilken produkten placeras, varefter vakuum appliceras och förpackningen svetsas.
I djupdragningsmaskiner kan man också tillverka gasförpackningar av askformat. Då avlägsnas först syret ur förpackningen och i dess ställe tillsätts förpackningsgas. I djupdragningsmaskiner kan man som undre bana använda både mjuka och hårda foliematerial.

I Flowpackmaskiner  >>  bildas förpackningen av ett material som har formen av en bana. Materialet tillsluts i banans riktning, antingen ovan- eller underifrån. Maskinen kan vara antingen i vertikalt eller i horisontellt läge. Före tillslutningen pressas luften ur förpackningen med gas. Förpackning med förpackningsgas (MAP) är en av de populäraste förpackningsmetoderna för livsmedel. De gaser som används är kväve och koldioxid. Med dessa gaser är det naturligt och tryggt att skydda livsmedel.

I Traysealer-, d.v.s. askförpackningsmaskiner   >>   (Länk till en utländsk maskintillverkares webbplats) placeras produkten i en färdiggjord form som svetsas med lockets material. Före svetsningen appliceras vakuum, varefter förpackningen fylls med förpackningsgas.

I kammarmaskinen   >>  svetsas en vakuumpåse och vakuum appliceras. Tre sidor av påsen har svetsats tidigare i en påsmaskin hos leverantören av förpackningsmaterial. Produkten som ska förpackas läggs i en påse som tillsluts i kammarmaskinen. Detta är fortfarande den mest traditionella vakuumförpackningsmetoden för små partier.

Förpackningens uppgifter | Förpackningsmaterial | Förpackningsmetoder och anordningar | Förpackandet och miljön | Livsmedelsförpackandets skeden | Övningar och uppgifter | Frontsidan | Sidakartan

Last modified: 22.05.2007
Skapare och källor