Förpackningsmetoder och anordningar

Förpackningsmaskiner

Modified Atmosphere Packaging

Gaser som används vid förpackning

FrontsidanGaser som används vid förpackning

Koldioxid CO2:
Koldioxid kan tillsättas i fast form (koldioxidis) eller i gasform. Koldioxidis används för att tränga undan syre till exempel i köttförpackningar. Fast koldioxid får inte komma i direkt kontakt med köttet, eftersom den är så kall att köttets struktur och färg skulle förändras. Koldioxid i gasform används i olika gasblandningar för att minska syrets negativa inverkan.

Kväve N2:
Kväve- och koldioxidblandningar lämpar sig för förpackning av många produkter, till exempel sallader, korv m.m. Enbart kväve kan användas som förpackningsgas för kaffe och andra torra livsmedel.Flytande kväve kan också användas för nedfrysning av produkter, varvid det uppstår en kvävezon runt produkterna som skyddar dem effektivt.
kaasusäiliö

I stora livsmedelsfabriker leds gasen till förpackningsmaskinerna från gascisterner utanför byggnaden.

Syre O2:
Syre behövs i förpackningar för färskt kött för att köttet ska bevara sin röda färg. Även för att grönsaker ska förbli fräscha behövs det tillräckligt med syre i den omgivande luften.

Arbetssäkerhet vid användning av gaser
Syre behövs i förpackningar för färskt kött för att köttet ska bevara sin röda färg. Även för att grönsaker ska förbli fräscha behövs det tillräckligt med syre i den omgivande luften.
Personer som hanterar gaser bör veta att koldioxid som kommit ut i luften kan orsaka sömnighet, medvetslöshet och kvävning. Även ett kväveläckage kan leda till syrebrist och kvävning. När syre används ska man observera att redan en liten höjning av syrehalten väsentligt ökar brandrisken. Syre är luktfritt och osynligt, men farligt!
Man kan få allvarliga köldskador redan av att ett kraftigt utsläpp av en kondenserad gas sker nära huden eller av att man vidrör koldioxidis. Apparaturen ska användas och kontrolleras omsorgsfullt, och man ska sörja för arbetslokalernas ventilation. Personalen ska känna till hur apparaturen används och vilka egenskaper gaserna har.
Ytterligare information om säkerheten vid användning av gaser finns bl.a. på AGA:s webbsidor.

Back till atmosfärsidan

Förpackningens uppgifter | Förpackningsmaterial | Förpackningsmetoder och anordningar | Förpackandet och miljön | Livsmedelsförpackandets skeden | Övningar och uppgifter | Frontsidan | Sidakartan

Last modified: 22.05.2007
Skapare och källor