Frontsidan

Utarbetat av

Irma Häikiö, Timo Ingalsuo, Jorma Riihikoski

Läromedlet kan användas vid nätundervisning eller självstudier. Materialet fungerar bäst när man har byggt upp en inlärningsprocess kring det enligt behoven hos undervisningsgruppen eller de individuella behoven hos de studerande.

Anknytning till läroplanen

I läroplanen för grundexamen inom livsmedelsbranschen ingår mål och innehåll som gäller förpackande särskilt i följande studiehelheter

  • förpackande av produkter
  • verksamhet som omfattar förpackande, förvaring och lastning
  • alla yrkesinriktade studiehelheter
  • miljökunskap

Även de ämnesområden som finns på denna webbplats innehåller mål och innehåll som ingår i de ovan nämnda studiehelheterna, dock mest i de två först nämnda.

För de ämnesområden som behandlas på dessa webbsidor har det utarbetats uppgifter. Man kan också utarbeta egna uppgifter, och texterna på webbsidorna får fritt användas till exempel till att utarbeta egna uppgifter och läromedel.

Material har levererats av

Pakkausteknologia - PTR ry
HK-Ruokatalo Oy
Tapola Oy
Atria Oy
Valio Oy
Panda
Fazer Leipomot
Vaasan & Vaasan Jyväskylän leipomo

Källmaterial

Järvi-Kääriäinen, T,; Leppänen-Turkula, A,: Pakkaaminen - Perustiedot pakkauksista ja pakkaamisesta. Pakkausteknologia - PTR ry ja Opetushallitus, Helsinki. 2002

Förpackningens uppgifter | Förpackningsmaterial | Förpackningsmetoder och anordningar | Förpackandet och miljön | Livsmedelsförpackandets skeden | Övningar och uppgifter | Frontsidan | Sidakartan | Ge respons |

Last modified: 22.05.2007Monday August 02 2010
Skapare och källor