Menetelmät ja laitteet

Pakkauslaitteet

Suojakaasupakkaaminen

Käytettävät pakkauskaasut

Harjoitukset

EtusivulleElintarvikkeiden valmistustyöstä suuri osa on pakkaamista. Monessa teollisuuslaitoksessa yli puolet tehdystä työajasta liittyy pakkaamiseen. Pakkaaminen ja pakkausten käsittely on oleellinen ja tärkeä osa koko elintarvikkeen valmistusprosessia.

Useimmiten elintarvikkeen valmistusprosessi päättyy pakkaamiseen. Kuluttajapakkaukset saatetaan täyttää myös prosessin keskellä ennen kypsytystä (laatikkoruoat) tai hapatusta (viili).

rasioiden pakkausta

Samaa elintarviketta voidaan pakata erilaisiin materiaaleihin. Pakkaustyössä voidaan käyttää erilaisia koneita ja tekniikoita. Pakkausmenetelmän valintaan vaikuttaa muun muun muassa yrityksen koko ja muut koneet, elintarvikkeen vaatima säilytyslämpötila ja -aika. Pakkaussuunnittelun lähtökohtana on kuluttajaryhmä, jolle tuotetta markkinoidaan sekä myymälätyyppi, jonka kautta tuote myydään. Viime kädessä kuluttaja ratkaisee.

Pakkauksen tehtävät | Pakkausmateriaalit | Pakkausmenetelmät ja laitteet | Pakkaaminen ja ympäristö | Elintarvikepakkaamisen prosesseja | Harjoituksia ja tehtäviä | Etusivulle | Sivukartta | Anna palautetta |

Sivuja viimeksi muokattu: 24.07.2007Wednesday March 31 2010
Tekijät ja lähteet