Pakkaminen ja ympäristö

Uudelleenkäyttö

Hyötykäyttö

Loppusijoitus

Harjoitukset

Etusivulle

Lisätietoa

Pakkaukset voivat olla ympäristön kannalta ongelma

 • Pakkaukset kuormittavat ympäristöä, sillä niiden valmistukseen ja kuljettamiseen kuluu raaka-aineita, vettä ja energiaa. Raaka-aineena on usein uusiutumaton öljy.
 • Uudelleentäytettävät pakkaukset on kerättävä, kuljetettava ja pestävä ennen seuraavaa käyttöä.
 • Käytettyjen pakkausten hyötykäyttö vaatii keräilyä ja kuljetuksia.
 • Monet pakkaukset muuttuvat kaatopaikkajätteeksi jo yhden käyttökerran jälkeen.

Pakkaaminen on ympäristön kannalta myös hyödyllistä

 • Pakkaukset vähentävät elintarvikkeiden hävikkiä. Näin alkutuotannosta aiheutuvat ympäristöhaitat vähenevät.
 • Joissakin maissa esimerkiksi hyönteiset ja jyrsijät tuhoavat puolet elintarvikkeista. Tuhot koskevat nimenomaan pakkaamattomia elintarvikkeita.
 • Pakkaukset tekevät elintarvikkeet turvallisemmiksi.
 • Pakkaukset helpottavat elintarvikkeiden kuljettamista paikasta toiseen. Pakkausten antama tieto auttaa varastointia, myyntiä ja käyttöä.
 • Pakkaukset suunnitellaan nykyisin siten, että materiaalitarve on mahdollisimman pieni: kalvot ovat ohentuneet, turhat pahvikotelot hävinneet kahvipakkauksista jne. Puhutaan pakkausten optimoinnista.
 • Myös pakkausmateriaalien valinnoissa ja yhdistelmissä voidaan tehdä ympäristöystävällisiä ratkaisuja: vältetään PVC-muoveja eikä yhdistellä turhaan erilaisia aineita, joiden kierrätys näin vaikeutuisi.
 • Uudelleenkäytettävät pakkaukset ovat yleistyneet etenkin teollisuuden ja kaupan välisissä kuljetuksissa. Muovilaatikot, pakkausalustat ja metallirullakot kiertävät tuotantolaitoksista kauppoihin.
 • Suomessa juomapakkausten uudelleenkäyttö ja kierrätys on vakiintunut korkealle tasolle hyvän palautusjärjestelmän ansiosta.
 • Huonoin vaihtoehto on se, että käytetty pakkaus muuttuu jo heti käytön jälkeen kaatopaikalle sijoitettavaksi jätteeksi tai jopa ympäristöön heitettäväksi roskaksi.

Lisätietoa

Pakkausten määrästä, uudelleenkäytöstä, kierrätyksestä ja energiakäytöstä on tietoa mm. seuraavilla sivuilla:

Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnan jätehuolto-ohjeet
www.ytv.fi/

Suomen Pakkausyhdistys ry:n sivut (tietoa muun muassa pakkausten optimoinnista)
www.pakkaus.com

Muoviteollisuus ry:n sivut (tietoa mm. eri muovilaatujen merkinnöistä ja kierrätyksestä)
www.luemuovia.net

Suomen luonnonsuojeluliitto
www.sll.fi

Pakkausalan ympäristörekisteri (tietoa kierrätyksestä ja pakkausjätteiden hyötykäytöstä, paljon tilastotietoa)
www.pyr.fi

Mepak-Kierrätyksen sivuilla on tietoa metallipakkausten kierrätyksestä www.mepak.fi

Paperinkeräys Oy:n sivut (tietoa paperi-, kartonki- ja pahvipakkausten keräyksestä ja kierrätyksestä)
www.paperinkeräys.fi

Tietoa Ekopulloyhdistyksen toiminnasta www.ekopullo.fi

Suomen palautuspakkaus OY:n sivuilla on tietoa juomapakkausten kierrätyksestä ja käytöstä.
www.palpa.fi

Tietoa muovipakkausten käytöstä ja kierrätyksestä
www.suomenuusiomuovi.fi

Suomen Jätelaitosyhdistyksen sivuilla on tietoa jätteen kierrätyksestä ja muusta hyötykäytöstä, mm. polttokelpoisten jätteiden hyödyntämisestä energiana.
www.jatelaitosyhdistys.fi

OPH:n etälukion ympäristökemian kurssi (mm.tietoa jätteistä ja kierrätyksestä)
www.edu.fi/oppimateriaalit/ymparistokemia/
Pakkauksen tehtävät | Pakkausmateriaalit | Pakkausmenetelmät ja laitteet | Pakkaaminen ja ympäristö | Elintarvikepakkaamisen prosesseja | Harjoituksia ja tehtäviä | Etusivulle | Sivukartta | Anna palautetta |

Sivuja viimeksi muokattu: 24.07.2007Wednesday March 31 2010
Tekijät ja lähteet