Etusivulle

Tekijät

Irma Häikiö, Timo Ingalsuo, Jorma Riihikoski

Oppimateriaalia voidaan käyttää verkko-opetuksessa tai itseopiskelussa. Materiaali toimii varhaan parhaiten silloin, kun sen ympärille on rakennettu oppimisprosessi oppiryhmän tai oppijan yksilöllisten tarpeiden mukaisesti.

Liittyminen opetussuunnitelmaan

Elintarvikealan perustutkinnon opetussuunnitelmaperusteissa pakkaamiseen liittyviä tavoitteita ja sisältöjä esiintyy erityisesti seuraavissa opintokokonaisuuksissa

  • tuotepakkaaminen
  • pakkaus- varastointi- ja lähettämötoiminta
  • kaikki ammatilliset opintokokonaisuudet
  • ympäristötieto

Myös tämän sivuston aihealueet sisältävät kaikkien yllä mainittujen opintokokonaisuuksien tavoitteita ja sisältöjä, eniten kuitenkin kahden ensiksi mainitun.

Sivuston aihealueisiin on rakennettu niihin liittyviä tehtäviä. Sivuston sisältöihin voidaan rakentaa myös omia tehtäviä ja sivuston tekstit ovat vapaasti käytettävissä esimerkiksi omien tehtävien ja oppimateriaalien laatimiseen.

Aineistoa toimittaneet

Pakkausteknologia - PTR ry
HK-Ruokatalo Oy
Tapola Oy
Atria Oy
Valio Oy
Oy Panda Ab
Fazer Leipomot
Vaasan & Vaasan Jyväskylän leipomo

Lähdeaineisto

Järvi-Kääriäinen, T,; Leppänen-Turkula, A,: Pakkaaminen - Perustiedot pakkauksista ja pakkaamisesta. Pakkausteknologia - PTR ry ja Opetushallitus, Helsinki. 2002

Pakkauksen tehtävät | Pakkausmateriaalit | Pakkausmenetelmät ja laitteet | Pakkaaminen ja ympäristö | Elintarvikepakkaamisen prosesseja | Harjoituksia ja tehtäviä | Etusivulle | Sivukartta | Anna palautetta |

Sivuja viimeksi muokattu: 24.07.2007Wednesday March 31 2010
Tekijät ja lähteet