Etusivulle

Sanasto Selitys
Aaltopahvi Pahvi, joka muodostuu kahdesta sileästä kerroksesta ja niiden välissä aaltomaisesti mutkittelevasta kerroksesta.
Aktiivinen pakkaus Pakkaustapa joka parantaa tuotteen säilyvyyttä esimerkiksi sitomalla happea tai eteeniä.
Annospakkaus Yhdellä kerralla käytettävä määrä tuotetta, esim. margariiniannospakkaus.
Aseptinen pakkaaminen Pakkaaminen, jossa tehokkaasti estetään mikrobikontaminaatio.
Barrieeri Tiiviys,suoja, jonka pakkaus antaa esimerkiksi hapen tai vesihöyryn siirtymistä vastaan.
Biomuovi Tärkkelyksestä valmistettu muovin kaltainen aine, josta voidaan valmistaa pakkauskalvoja.
Elintarvikekelpoisuus Elintarvikkeen kanssa kosketuksiin joutuva pakkaus ei saa haitata elintarvikkeen käyttäjää. Elintarvikkeiden kanssa kosketukseen tarkoitettujen materiaalien valmistuksessa saa käyttää vain elintarvikekelpoissäädösten luettelemia materiaaleja.
Ensiomateriaali Kierrätysmateriaalin vastakohta
Flow pack Pakkausmenetelmä, jossa yhdestä kalvosta muodostuu sekä pitkältä sivulta että päistä saumattu pakkaus. Pakkaus on jatkuvassa liikkeessä sulkemisen aikana, siitä nimi flow.
Hapenpoistin Pakkaukseen voidaan liittää pussi tai tarra, joka kemiallisesti sitoo happea.
Hyötykäyttö Pakkausjätteen käyttäminen materiaalina,käyttö energiantuotantoon tai kompostointiin.
Joustopakkaus Esimerkiksi pakkauskalvo, nestepakkauskartonkirulla tai muu materiaali, josta voidaan pakkauskoneella muotoilla tarvittava pakkaus. Esim. rasiat ja kotelot eivät ole joustopakkauksia.
Kartonki Monikerroksista paperia
Kierrätysmateriaali Materiaali, joka on valmistettu aiemmin käytetystä materiaalista, esimerkiksi keräyspaperista. Kierrätysmateriaaleja ei käytetä elintarvikkeiden kanssa kosketuksissa , paitsi esimerkiksi munakennoissa.
Kiristekalvot Kalvo, joka joustaa ja kiristyy esimerkiksi lavakuorman ympärille
Kutistekalvot Kalvo, joka kutistuu lämpökäsittelyn seurauksena kutistuu tiiviisti tuotteen ympärille.
Kääriminen, kääre Välittömästi elintarvikkeeseen kosketuksissa oleva pakkaus, esimerkiksi makeiskääre.
Laminointi, päällystys Laminoinnilla tarkoitetaan kahden tai useamman pakkauskalvon tai -paperin liittämistä yhteen esimerkiksi liimaamalla tai kuumentamalla. Päällystys tarkoittaa pintakerroksen liittämistä perusmateriaaliin.
MAP Pakkaaminen muunneltuun ilmakehään, yleensä typen ja hiilidioksidin seoksiin.
Migraatio Siirtyminen; pakkausmateriaaleista puhuttaessa migraatio tarkoittaa yleensä sitä, että tuotteeseen liukenee pakkauksesta haitallisia aineita pakkauksesta.
Myyntipäällys Päällys, jossa tuote siirtyy kuluttajalle.
Myyntipäällysmerkinnät Merkinnät, joissa on tietoa kuluttajalle tai muulle käyttäjälle. Pakollisia myyntipäällysmerkintöjä koskevat yksityiskohtaiset määräykset.
Määräpainopakkaus Pakkaukset, joiden tavoitepaino on sama; esimerkiksi 350 g:n makeispussi.
Nestepakkauskartonki Kartonki, jota käytetään erityisesti maitojen ja mehujen pakkaamiseen. Nestepakkauskartongissa on kartonkikerros ja sen molemmin puolin muovikerros, usein myös metallointi.
Optimointi Optimoinnilla tarkoitetaan sitä, että pakkaukseen käytetään materiaaleja niin vähän kuin mahdollista, mutta kuitenkin niin paljon kuin tarvitaan.
Pakkausaihio Pakkauksen esiaste, esimerkiksi leikattu kartonkikappale, josta pakkauskoneella muodostuu pakkaus.
Pakkaushierarkia Primaaripakkaus on tarkoitettu myyntipaikalla loppukäyttäjälle tai kuluttajalle myytävän yksikön säilytykseen; primaaripakkaus voi tarkoittaa myös tuotteen kanssa kosketuksissa olevaa pakkausta. Sekundaaripakkaus taas sisältää tuotteita primaaripakkauksissaan ja sen tehtävä on helpottaa kuljetusta ja varastointia, usein myös esittelyä myymälässä. Tertiaaripakkaus taas sisältää tuotteita sekundaaripakkauksissaan ja se on nimenomaan kuljetus- ja varastotoimintoja palveleva pakkaus, lavakuorma, häkki tai muu yksikkökuorma.
Pakkausjäte Pakkausjätettä syntyy, kun pakkausmateriaali tai pakkaus poistetaan käytöstä. Arkikielessä pakkausjätteellä yleensä tarkoitetaan pakkausta, jota ei voida täyttää uudelleen. Pakkausjäte voidaan hyödyntää esimerkiksi materiaalina kierrättämällä tai energian tuotannossa. Se voidaan myös polttaa energian tuotantolaitoksissa.
Primaaripakkaus Ks. pakkaushierarkia.
RFID-tunniste Radiaaltoja lähettävä tunniste. RFID-tunniste voidaan lukea tuotteesta ilman suoraa näköyhteyttä. Useampi tunniste voidaan lukea samaan aikaan. RFIN tunnisteessa on luku-/kirjoitusominaisuus
Sekundaaripakkaus Ks. pakkaushierarkia.
Suojakaasupakkaaminen, kaasupakkaaminen Pakkauksesta poistetaan ilma ja täytetään se tuotetta suojaavilla kaasuilla, esimerkiksi typellä ja hapella. Suojakaasupakkaus edellyttää kaasutiiviitä materiaaleja ja hyvää saumausta.
Syvävetokone Ratamaisesta materiaalista muovataan lämmön (ja paineen) avulla säiliö, johon pakattava tuote pakataan. Kansi tulee toiselta radalta tuotteen päälle.
Tertiaaripakkaus Ks. pakkaushierarkia.
Uudelleenkäyttö Pakkaus, joka täytetään uudelleen samalla tuotteella (juomapullot) tai esimerkiksi kotitaloudessa (lasipurkkiin omaa hilloa).
Vakuumipakkaaminen Pakkausmenetelmä, joka poistaa tiiviistä pakkauksesta hapen ja parantaa siten elintarvikkeen säilyvyyttä.
Yksikköpakkaus Yleensä kuluttajapakkaus, esimerkiksi kahvipaketti.
Älypakkaus Pakkaus, jossa on indikaattori, joka ilmaisee esimerkiksi värinmuutoksella sen, että pakkaus on lämmennyt liikaa kuljetusten aikana. Pakkauksessa saattaa myös olla muistisiru, johon lämpötilat ja varastointiajat rekisteröityvät.
Pakkauksen tehtävät | Pakkausmateriaalit | Pakkausmenetelmät ja laitteet | Pakkaaminen ja ympäristö | Elintarvikepakkaamisen prosesseja | Harjoituksia ja tehtäviä | Etusivulle | Sivukartta | Anna palautetta |

Sivuja viimeksi muokattu: 24.07.2007Wednesday March 31 2010
Tekijät ja lähteet