5: Vad tror finländaren på (RE5)

Vad tror finländaren på?


Så lyder rubriken på den kurs du just har påbörjat. Vad är kännetecknande för finländarens tro? Är den tron annorlunda än övriga Europas tro?
Kanske är den finländska tron annorlunda. Troligen är vi om inte det mest lutherska landet i Europa så i alla fall ett av de mest lutherska landen. Norge är nära släkt med Finland i troshänseende. Sverige som vi en gång varit en del av avviker ganska mycket från den finländska trosstrukturen. Men om vi inte jämför oss utåt utan granskar vår egen tro och vårt eget tänkande, hur ser det ut då?


En bild från gångna tider?

Albert Edelfelts målning från slutet av 1800-talet av en stämningsfull gudstjänst i det fria ute i skärgården ger oss av en bild av den finländska fromheten då: Folk som lyssnande andäktigt och någon i stilla bön. Långt från dagens IT-kultur och jäkt, ja, men bilden finns kvar i alla kyrkliga sommarmöten där tusentals samlas till sång och bön ofta som på Edelfelts bild under öppen himmel. Fromheten lever kvar precis som då fast mycket i tiden förändrats.


Troskänslor kan svalla och svämmar över

Under 1800-talets väckelser gick debattens vågor höga och känslorna stormade för och emot väckelser, trosrörelser och predikanter. Också präster som blev för ivriga i sin fromhet förpassades från tätorter till isolerad glesbyggd för att inte påverka för många. Fortfarande går debattens vågor höga i insändarspalter i dagspressen och Kyrkpressen. Vi är engagerade i trosfrågor. Vi har åsikter om trosfrågor. Finländaren ger uttryck åt sin tro. Enhetstrons tid är förbi. Kunskapen har gett oss möjlighet att forma egna trostankar och gett oss språk att uttrycka dem. Allmänhetens spalt visar vad finländaren tror och hut finländaren vill uttrycka sin tro.


Tro kan vara som en lugn sjö

Den finländska troskänslan svallar inte alltid som en stormig sjö. Det finns dagar av stillhet när havet ligger lugnt. De är de dagarna musiken föds och dikter växer fram i en inre trossamhörighet med tro från våra fäders tid, en tro som har djupa rötter både i naturen som den fornfinska tron, i folksjälen som väckelserörelserna och i högtidligheten och stämningen en sommardag i en fullsatt sockenkyrka.


Vad tror finländaren om tron?

Det är mycket som finns förborgat bakom statistikens siffror när man frågar finländaren om han tror på Gud. Vad säger statistiken om våra djupa rötter i trostraditioner från öst och väst? Vad säger statistiken om vad vi egentligen vet om vår egen tro eller vad vi tror att vi vet eller vad vi tror att är vår tro?


Instuderingsfrågor:

  1. Studera Albert Edelfelts målning, som skildrar en gudstjänst i skärgården och begrunda de enskilda personerna. Vad tycker du att målningen berättar för dig om fromhet? Sök fram en tidningsartikel om t.ex. någon väckelserörelses sommarmöte eller motsvarande och försök hitta en liknande fromhet/stämning i text eller bildreportage. Fundera också över vad som är olika i Edelfelts bild och vår tids bild av den finländska fromheten.
  2. Sök fram insändarspalterna i någon/några dagstidningar och se vilka trosfrågor som är aktuella. Vad och hur uttrycker insändarna sin tro? Kan man läsa in i texten vad som kan tänkas vara viktiga trosläror för just den/de finländare som formulerat texten?
  3. Statistiken säger alltid någonting om oss. Men ofta väcker den frågor. Vilka frågor skulle du vilja veta mer om när du läser statistiken om vad finländaren tror på Gud?TakaisinSeuraava

RELIGION
Religion 5
Kursfordringar
Kursinnehåll
1. Vad trodde fornfinländaren på?
2. Kristendomen kommer till Finland för att stanna
3. Kristna kyrkor och samfund i dagens Finland
4. Kristendomens inflytande på kultur och samhälle
Litteratur
OpetushallitusEt¹lukio EDU.FI