4: Religionernas värld (RE4) Et¹lukio

DET HELIGA I NATURFOLKENS TRO


Som det framgår då vi skapar oss en bild av världsreligionerna är det inte alltid nödvändigt att tro på en personlig gud för att tillhöra en religion. Det som däremot alltid existerar är en uppfattning om det heliga och det världsliga, det sakrala och det profana. Denna åtskillnad är en allmänmänsklig företeelse som framträder överallt där människor funnits och finns. I gammal religion kan vi se detta komma till uttryck i helgandet av sådant som är särskilt viktigt för människan, som individ och i samfundet. Födsel och död, värme och kyla, hunger och nöd m.m. har religiösa motsvarigheter, ofta i form av makter som härskar över dessa. Tanken att något kan uppstå spontant, som i evolutionsteorin, är en rätt så ny och vetenskapligt inspirerad idé i mänsklighetens historia. Vanliga människor tror hellre på dolda krafter som medvetet styr världens gång. Dessa dolda krafter har ofta upplevats som mänskliga, de kan vara människolika andar, eller bortgångna förfäder.


© Lisa B
Det religiösa hos människor som lever i ett ständigt beroendeförhållande till den omgivande naturen handlar också om denna natur. I de religioner som behandlas i denna kurs närmar sig shintoismen en sådan tro. Då vi betraktar Finland i förkristen tid hittar vi liknande element. Olika naturfenomen tillskrives olika makter, som gavs namn och personligheter enligt mänskliga mått. Shamanen eller medicinmannen var den som ansvarade för att hålla kontakten med andevärlden. Han var samfundets diplomat i det dolda riket. Om han var begåvad lyckas han skaffa kunskap som samfundet behövde, t.ex om sjukdomar, väder, sådden, jakten m.m. Den mest kända shamanen i finländsk mytologi är Väinämöinen i Kalevala.

Naturkrafter är något som människan lär sig att bemästra med hjälp av magisk teknik. Genom att ryta som ett lejon och klä sig i lejonhud får jägaren något av lejonets kraft. Denna form av magi, som grundar sig på likhet, förekommer i dold form också i världsreligionerna. Kanske handlar det om att välja sina förebilder, om att bli mer lik sitt ideal. Samma mönster för beteende som finns hos primitiva folk existerar alltså på sätt och vis ännu idag. Magiska föremål som skänker makt och lycka är idag ändå mera bundna vid social status, och mindre vid jaktlycka.


Uppgifter:


1. Bekanta dig med shamanismen. Vad gör en shaman? Vilka uppgifter har denna inom samhället?

2. I vilka delar av världen finns det ännu utspridd naturreligion? Vad betyder panteism och animism?

Länkar


Schamanism - Wikipedia

Bakåt

RELIGION
Religion 4
Kursinnehåll
Jämförelse mellan religionerna
bild Judendomen
bild
Bild Centrala begrepp
bil
Bild Heliga skrifter
Bild Etik o. högtider
bild
Bild Diasporan
Islam
bild
Bild Centrala begrepp
bild
Bild Heliga skrifter
bild
Bild Religionen och samhället
Hinduismen
Bild
Bild Centrala begrepp
Bild
Bild Heliga skrifter
Bild
Bild Etik o. högtider
Bild
Bild Kastsystemet
Buddhismen
Bild Centrala begrepp
Bild
Bild Heliga skrifter
Bild
Bild Buddhism och politik
Bild
Religionen i Kina
Bild Konfucianism
Bild
Bild Taoism
Bild
Bild Kina idag
Bild
Religionen i Japan

Naturfolkens tro

   
OpetushallitusEt¹lukio EDU.FI