4: Religionernas värld (RE4) Et¹lukio

TAOISM

Laozi och Zhuangzi

Daoismen har likt konfucianismen inte endast en grundare, men två viktiga filosofer har lagt grunden för denna inriktning med sina skrifter. Det råder delade åsikter om exakt när Laozi levde, mellan 500 och 200 f.Kr. Enligt legenden skrev Laozi boken Dao de jing, om vägen och dess dygd, i all hast på uppmaning av en gränsvakt, då filosofen skulle lämna sitt land för att fly civilisationens buller och oro. Zhuangzi är inte lika känd som Laozi, men anses ibland ännu viktigare. Han utvecklade taoismen till en fullständig filosofi. Båda var enligt vad vi vet statstjänstemän, men de valde en annan väg än konfucianerna.


Så här kunde Laozi ha sett ut enligt en modern tolkning. ©

Daoismen tar avstånd från samhället och betonar naturens visdom och skönhet. När människan lever i stillsam harmoni med skapelsen mår hon bäst och orsakar minst skada åt sig själv, andra och miljön. Människan kan lära sig av att iaktta naturens förlopp och ta modell av den.


Dao

I centrum för daoismen står begreppet Dao som betyder väg. Dao är den allomfattande kraften, principen eller mönstret i världen. I sig själv är Dao ändå obeskrivligt, eftersom vårt språk och vår tanke inte förmår förstå det. Tao är trots dess obegriplighet något vi människor kan leva enligt. Vi kan odla vårt sinne och vårt beteende så att vi inte lever mot världens naturliga gång, utan i enlighet med Taos flöde. Dao jämförs ofta med lugnt vatten: det formar sig efter sin omvärld och flyter dit det hör hemma.


Wu wei

Dao är spontanitet. Det betyder att vad Dao gör, gör det utan orsak och utan målsättning. Dao handlar utifrån sig självt helt spontant. Det här låter konstigt, men kan förstås lättare om vi jämför med t.ex den kristna gudsuppfattningen. I kristendomen är Gud tänkande, kännande och handlande. Fastän han är allt dethär på ett annat sätt än vi människor, talar man ändå om "vad Gud vill" eller "vad Gud gjorde då människan..." osv. Dao är inte aktiv på detta sätt. Dao bara är. Dao handlar utan att handla, som en växt växer utan att anstränga sig.


De

Den del av Dao som tillkommer den individuella personen eller enskilda tinget kallas De, dygden. Allting har sin egna natur och mår bäst av att få leva enligt den. Ofta försöker vi förändra något enligt eget behag och tror att vi gör något gott, men resultatet blir sämre. T.ex vill vi låsa in en fågel i en bur för att kunna lyssna på dennas sång, men i fågels De ingår bland annat att flyga.

Yin och Yang

Vi kan inte uppfatta Dao, men istället erfar vi de olika motpolerna i världen, Yin och Yang. Yin betecknar jordens egenskaper: passiv, mörk, fuktig, feminin o.s.v. Yang står för himmlens egenskaper: aktiv, ljus, torr, maskulin. Allting har sin beskärda del av Yin och Yang, t.ex en människas livskraft beror på balansen mellan Yin och Yang i kroppen. Ett hus trivsamhet beror på hur väl arkitekten lyckats balansera dessa krafter (Feng Shui).


Uppgifter:

1. Bekanta dig med Dao de jing. Vilka råd för hur vi bör leva kan vi hitta texten?

2. Många element ur kinesisk visdom har blivit aktuella idag även i väst. Vad gör man inom t.ex qi-gong, taiqi, feng shui och akupunktur?

Symbolen för yin och yang.   I alla ting ingår fröet till förändring. Det finns t.ex en begynnande ljusning i natten och dagen är alltid på väg på sin skymning. Dessa   kretsar kring varandra i ett evigt omlopp. ©

BakåtNästa

RELIGION
Religion 4
Kursinnehåll
Jämförelse mellan religionerna
bild Judendomen
bild
Bild Centrala begrepp
bil
Bild Heliga skrifter
Bild Etik o. högtider
bild
Bild Diasporan
Islam
bild
Bild Centrala begrepp
bild
Bild Heliga skrifter
bild
Bild Religionen och samhället
Hinduismen
Bild
Bild Centrala begrepp
Bild
Bild Heliga skrifter
Bild
Bild Etik o. högtider
Bild
Bild Kastsystemet
Buddhismen
Bild Centrala begrepp
Bild
Bild Heliga skrifter
Bild
Bild Buddhism och politik
Bild
Religionen i Kina
Bild Konfucianism
Bild
Bild Taoism
Bild
Bild Kina idag
Bild
Religionen i Japan

Naturfolkens tro

   
OpetushallitusEt¹lukio EDU.FI