4: Religionernas värld (RE4) Et¹lukio

KONFUCIANISM


Konfucius

Konfucius (d. 479 f.Kr) var en ämbetsman och lärare. Han ansåg sig inte lära ut något nytt, utan endast förmedla gammal kunskap. Kina var på denna tid ett oroligt område där maktbalansen mellan olika adliga familjer och riken ständigt hotade freden. I denna värld såg Konfucius ett behov av en sammanlänkande lära som skulle reglera människornas liv. Hans tanke var att en dygdig och klok härskare skulle styra samhället. Konfucius misslyckades i sina försök att på politisk väg åstadkomma stora förändringar under sin tid. Istället omgavs han av en skara lärlingar som förde vidare hans tankar. Senare under Kinas historia har dessa påverkat samhällsordningen i varierande grad. Även om Konfucius är den man som gett läran dess namn är han inte den enda läraren inom konfucianismen. Efter honom har har läran utvecklats av flera kinesiska filosofer, bl.a Mencius (Meng Tzi) och Xunzi.


©

Konfucius


Den ädla mannens natur och riterna

Huvudsakligen var Konfucius en moralfilosof och talade om hur en man skall leva för att vara dygdig. Den ädla mannen är inte ädel för att han följer lagarna, utan för att han känner empati med sina medmänniskor, såväl över som underordande. Lagar och straff, tänkte han, skall inte vara orsaken till att vi handlar rätt. Däremot betonade Konfucius vikten vid att utföra riterna, riterna är vad vi idag kallar uppförande och etikett. Riterna heter på kinesiska 'Li'.


Den gyllene regeln

"Det du inte vill att andra skall göra åt dig, skall du låta bli att göra åt andra". Tanken att vi alla i grunden är lika värda och förtjänar att bli rättvist behandlande är en viktig del av konfucianismens etik. Det som för en västerlänning kan vara svårt att begripa är att detta i den kinesiska filosofin inte nödvändigtvis betyder att alla människor i samhället skall ha samma plikter och skyldigheter. T.ex ordnas de som utför tankearbete (filosofer och statsmän) ovan dem som arbetar med händerna (bönder, hantverkare) i maktens hierarki.


De fem naturliga banden

Fem naturliga band reglerar samhällets ordning. Enligt Mencius utgörs banden av tillgivenhet mellan far och son, rättrådighet mellan härskare och minister, respekt mellan man och hustru, tillbörlig ordning mellan gammal och ung och förtroende mellan vänner.


Skrifter

Konfucianismen byggde vidare på idéer som funnits tidigare. Dessa kunde konfucianerna läsa om i bl.a Urkundernas bok, Sångernas bok och vår och höstannalerna. Klassiska konfucianska skrifter är Samtal med Konfucius, Den stora kunskapen och Mittens väg. Det är omstritt vem eller vilka som skrivit dem, de härstammar från tiden 400 - 200 f.Kr.


Uppgifter:


1. Bekanta dig med 'Mittens väg'. Vad avser författaren med denna väg?

2. Kan vi återfinna de fem naturliga banden i andra religioner och i så fall var?
BakåtNästa

RELIGION
Religion 4
Kursinnehåll
Jämförelse mellan religionerna
bild Judendomen
bild
Bild Centrala begrepp
bil
Bild Heliga skrifter
Bild Etik o. högtider
bild
Bild Diasporan
Islam
bild
Bild Centrala begrepp
bild
Bild Heliga skrifter
bild
Bild Religionen och samhället
Hinduismen
Bild
Bild Centrala begrepp
Bild
Bild Heliga skrifter
Bild
Bild Etik o. högtider
Bild
Bild Kastsystemet
Buddhismen
Bild Centrala begrepp
Bild
Bild Heliga skrifter
Bild
Bild Buddhism och politik
Bild
Religionen i Kina
Bild Konfucianism
Bild
Bild Taoism
Bild
Bild Kina idag
Bild
Religionen i Japan

Naturfolkens tro

   
OpetushallitusEt¹lukio EDU.FI