4: Religionernas värld (RE4) Et¹lukio

RELIGIONEN I KINA


Kinas två stora religiösa inriktningar, konfucianism och daoism, är inte religioner i samma bemärkelse som de andra världsreligionerna. De betonar inte en guds närvaro i livet. Ofta kallas de istället filosofier eller samhälls- och människosyner. Anledningen att ändå behandla dem tillsammans med religioner är att de besvarar, i alla fall delvis, samma frågor om livets mening som religioner gör. Inom de här lärorna hittar vi svar bland annat på frågor om hur vi skall leva ett gott liv, hur samhället skall se ut och hur vi skall förhålla oss till döden. Utöver dessa har buddhismen ett stort inflytande i Kina.

Den kinesiska folktron har alltid innefattat shamanism, förfädersdyrkan och spådomskonst. Dessa togs upp som naturliga element i konfucianismen och taoismen och lever alltjämt kvar. T.ex i Hong Kong, där det religiösa utövandet är synligare än i det kontinentala Kina, hittar vi tempel där offer och böner riktas till avlidna släktingar. Detta kan ske inför en staty av Buddha: det rör sig alltså om en synkretism där element från olika religioner strömmar samman.


© Phil Lai

Uppgifter:

1. Vad skiljer åt kinesisk religion från andra religioner och varför är det svårt att klassificera dem som religioner?

Länkar:

Religion in China - Wikipedia





BakåtNästa

RELIGION
Religion 4
Kursinnehåll
Jämförelse mellan religionerna
bild Judendomen
bild
Bild Centrala begrepp
bil
Bild Heliga skrifter
Bild Etik o. högtider
bild
Bild Diasporan
Islam
bild
Bild Centrala begrepp
bild
Bild Heliga skrifter
bild
Bild Religionen och samhället
Hinduismen
Bild
Bild Centrala begrepp
Bild
Bild Heliga skrifter
Bild
Bild Etik o. högtider
Bild
Bild Kastsystemet
Buddhismen
Bild Centrala begrepp
Bild
Bild Heliga skrifter
Bild
Bild Buddhism och politik
Bild
Religionen i Kina
Bild Konfucianism
Bild
Bild Taoism
Bild
Bild Kina idag
Bild
Religionen i Japan

Naturfolkens tro

   
OpetushallitusEt¹lukio EDU.FI