4: Religionernas värld (RE4) Et¹lukio

Etik

Vi människor är, till åtskillnad från resten av skapelsen, inte goda av Guds nåde, utan vi står inför valet att göra gott eller ont. Genom att följa den lag som Gud gett oss och hedra förbundet kan vi leva ett gott liv. Judendomens etiska regelverk kommer ur skrifterna. Motivering till en handling är att den stämmer överrens med Guds vilja. "Lär dig att göra det goda" är en uppmaning som profeter gett under judendomens historia. Goda handlingar är sådana som stöds av den gyllene regeln att inte göra mot andra sådant som man inte vill att görs mot en själv. Respekt för äldre, medkänsla med och omsorg för sin nästa, välgörenhet (Tzedakah), laglydighet, trogenhet i äktenskapet och ärlighet i alla sammanhang är alla viktiga dygder.

Riter och högtider

Utöver Sabbaten finns det inom judendomen flera viktiga kalenderbundna högtider. Till de viktigaste hör påsken (pesah) och jom kippur. Påsken firas till minne av det judiska folkets uttåg (exodus) ur Egypten, en viktig händelse i judarnas historia. Jom kippur är försoningsdagen, en varje höst återkommande möjlighet att försonas med Gud och medmänniskor.

Bland övergångsriterna hittar vi Bar Mitzwa, en motsvarighet till den kristna konfirmationen som utmärker ett barns religiösa myndighet. Pojkar genomgår riten vid 13 års ålder och flickors motsvarande rit Bat Mitzva sker vid 12 års ålder. Andra övergångsriter som knyter individen till samfundet under livets lopp är omskärelsen (gäller endast pojkar), vigsel och begravning.

© Judisk påskmåltid. För information om påskfirandet och matens symbolik se http://judiskt.datum.nu/helg/3.html
Före påsken bränner man det syrade brödet.
© Michael Jacobs

 

Uppgifter:


1. Vad betyder 'kosher'?

2. I vilka texter framgår de etiska reglerna som en from jude förväntas följa?

3. Berätta om påskmåltidens symbolik.

Länkar:


Judiska kalendern - Påsk

Profet - Wikipedia

Judaism 101: Bat Mitzvah

BakåtNästa

RELIGION
Religion 4
Kursinnehåll
Jämförelse mellan religionerna
bild Judendomen
bild
Bild Centrala begrepp
bil
Bild Heliga skrifter
Bild Etik o. högtider
bild
Bild Diasporan
Islam
bild
Bild Centrala begrepp
bild
Bild Heliga skrifter
bild
Bild Religionen och samhället
Hinduismen
Bild
Bild Centrala begrepp
Bild
Bild Heliga skrifter
Bild
Bild Etik o. högtider
Bild
Bild Kastsystemet
Buddhismen
Bild Centrala begrepp
Bild
Bild Heliga skrifter
Bild
Bild Buddhism och politik
Bild
Religionen i Kina
Bild Konfucianism
Bild
Bild Taoism
Bild
Bild Kina idag
Bild
Religionen i Japan

Naturfolkens tro

   
OpetushallitusEt¹lukio EDU.FI