4: Religionernas värld (RE4) Et¹lukio

RELIGIONEN I JAPAN

Japanernas andlighet har fått intryck från konfucianism, taoism, buddhism och kristendom. Japan uppvisar ett typiskt exempel på synkretism: olika läror sammansmälter i en kultur. I grunden finner vi ändå japans egna tradition, shintoismen. Om vi ser på japanernas religiösa bruk och riter kan vi säga att de element som vi inte kan återföra till någon av de andra religionerna utgör shintoismen. Shintoismen är ändå ett begrepp som få japaner använder. Shintoismen har ingen grundare, ingen entydig dogm eller trosbekännelse och inte heller en helig skrift i samma bemärkelse som de andra världsreligionerna.


Shinto

Shintoismen är Japans traditionella religion vars ursprung ligger i förhistorisk tid. Ordet shinto är i sig ett uttryck för pluralism, det bygger på två kineiska tecken som tillsammans bildar begreppet 'gudarnas väg'. Enligt gammal tro uppfattar shintoismen naturen som helig, en helig plats inom shintoismen kan vara en speciell sten, ett berg (som t.ex det heliga Fuji -berget utanför Tokio), en skogslund, sjö m.m. Torii -portar kan markera dessa platser. Att dessa platser är heliga betyder att de bebos av en gud, kami. I viss bemärkelse är shintoismen alltså en polyteism, men gudarna upplevs inte som transcendenta på samma sätt som i de övriga världsreligionerna. Snarare kan man kalla dem andar. Shintoismen har alltså ett drag av animism, dyrkan av naturandar.


© John, flickr.com


Ur ett shinto- bröllop. Ofta gifter sig japaner enligt shintoismen, men låter sig begravas t.ex buddhistiskt eller kristet.

Bild
Ett shinto- tempel  Foto: japan-guide.com

Shinto och samhället

Shintoismen uppvisar en intressant historia i det japanska samhället. Den har funnits parallellt med andra religioner och påverkat deras japanska varianter. Under 1800-talet gjordes shinto till en japansk nationalreligion och fick politiska konsekvenser. Bland annat påverkade den japanernas syn på andra världskriget och deras roll i det. Ordet kamikaze, sammanförandet av orden kami och kaze, vind, uttrycker stridpiloternas uppfattning om sin uppgift. Detta varade ändå en kort tidsperiod, i regel tycks shintoismen förespråka ett fredligt liv med respekt för naturen. I dagens japan är shinto ett kulturellt fenomen, snarare än religiöst- teologisk. Shintoismen är en kollektivets religion, riter och traditioner hänger ihop med familjelivet och samhällets. Religionen är också mycket närvarande i vardagen på ett spontant sätt, i form av små altaren, amuletter, sociala regler och bruk.

 

Uppgifter:

1. Det finns fyra olika former av shintoism. Redogör för deras skillnader.
2. Vad innebar buddhismens intåg i Japan för shintoismen?
3. I de flesta japanska hem finns två heliga föremål, butsuda och kamidana. Vad är dessa?
4. I filmer och böcker har vi blivit bekanta med olika shintoistiska ceremonier. Beskriv tre stycken.

Länkar:

Japanska - Modersmål spräklärarna

Shinto - Wikipedia

Religioustolerance.org - Shinto


Ett shinto tempel © JohnBakåtNästa

RELIGION
Religion 4
Kursinnehåll
Jämförelse mellan religionerna
bild Judendomen
bild
Bild Centrala begrepp
bil
Bild Heliga skrifter
Bild Etik o. högtider
bild
Bild Diasporan
Islam
bild
Bild Centrala begrepp
bild
Bild Heliga skrifter
bild
Bild Religionen och samhället
Hinduismen
Bild
Bild Centrala begrepp
Bild
Bild Heliga skrifter
Bild
Bild Etik o. högtider
Bild
Bild Kastsystemet
Buddhismen
Bild Centrala begrepp
Bild
Bild Heliga skrifter
Bild
Bild Buddhism och politik
Bild
Religionen i Kina
Bild Konfucianism
Bild
Bild Taoism
Bild
Bild Kina idag
Bild
Religionen i Japan

Naturfolkens tro

   
OpetushallitusEt¹lukio EDU.FI