4: Religionernas värld (RE4) Et¹lukio

Jämförelse mellan religionerna


Egenskap

Hindu

Buddh

Konfu

Tao

Islam

Juden


En evig, personlig gud

+

-

-

-

+

+

Bildkult

+

+

+

+

-

-

En enda skapelse och dom

-

-

-

-

+

+

Himmel och helvete

+

+

-

+

+

+

Återfödelse

+

+

-

+ (-)

-

-

Religiös rättsordning i samhället

+

-

+

+

+

+

Kastväsende

+

-

-

-

-

-

Prästerstånd

+

(+)

-

+

+

+

Munkväsen

+

+

-

+

-

-

Månggifte

+

+

(+)

(+)

+

-

Föreskrifter om mat

+

+

-

-

+

+

Alkoholförbud

+

+

-

-

+

-

En enda grundare

-

+

+

-

+

-

Då ett tecken står inom parentes betyder det att det förekommer inom religionen, men inte är utmärkande för den. Ifallet av prästerstånd i buddhismen fungerar munkarna som präster.

Tabellen baserar sig på Helmut von Glasenapps verk 'De fem världsreligionerna'.

Religion

Helig skrift

Författare

Uppkomsttid


Hinduism

Veda m.fl

flera olika

ca 1500 f.v.t >

Buddhism

Tripitaka

flera olika

100 f.v.t - 200 e.v.t

Konfucianism

samtalen, mittens väg, m.fl.

Konfucius och dennas elever

ca 500 f.v.t

Daoism

Dao de jing

Lao Tsu

ca 300 f.v.t

Judendom

Torah, Profeterna, Skrifterna

flera olika

ca 1000 f.v.t - 100 e.v.t

Islam

Koranen

Allah via Muhammed

600-talet e.v.t

Shinto

saknas


Karta över religionernas spridning

bild
Källa: Wikipedia

Religion

Antal anhängare
(milj)

Hinduism

900

Buddhism

376

Kinesiska rel.

394

Judendom

14

Islam

1300

Shinto

4


Kristendom

2100BakåtNästa

RELIGION
Religion 4
Kursinnehåll
Jämförelse mellan religionerna
bild Judendomen
bild
Bild Centrala begrepp
bil
Bild Heliga skrifter
Bild Etik o. högtider
bild
Bild Diasporan
Islam
bild
Bild Centrala begrepp
bild
Bild Heliga skrifter
bild
Bild Religionen och samhället
Hinduismen
Bild
Bild Centrala begrepp
Bild
Bild Heliga skrifter
Bild
Bild Etik o. högtider
Bild
Bild Kastsystemet
Buddhismen
Bild Centrala begrepp
Bild
Bild Heliga skrifter
Bild
Bild Buddhism och politik
Bild
Religionen i Kina
Bild Konfucianism
Bild
Bild Taoism
Bild
Bild Kina idag
Bild
Religionen i Japan

Naturfolkens tro

   
OpetushallitusEt¹lukio EDU.FI