4: Religionernas värld (RE4) Et¹lukio

Religionen och samhället

Redan Muhammed sammanfogade religionen med statsskicket och lät koranen fungera både som religiös och politisk vägledning. Efter Muhammeds utnämndes en serie kalifer, ställföreträdare för profeten, men i dagens läge har muslimerna ingen enskild ledare, såsom påven i den katolska kristna kyrkan. I länder som är traditionellt muslimska innehar dock imamer ofta politiskt inflytande. Hur starkt samhället regleras av religionen beror på området: t.ex i Saudiarabien styr de religiösa ledarna allmänna regler i mycket hög grad, men i länder där muslimerna befinner sig i minoritet är läget ett annat. Det globala muslimska samfundet heter Umman.

Etik

I likhet med etiken i andra religioner ingår det både religiösa och världsliga regler i islams lära. Samhällslivet och det personliga livet regleras av många förordningar. Av de religiösa plikterna är fem speciellt viktiga. De kallas islams fem grundpelare. Dessa är: tron på

© Steve Evans

Marocansk beslöjad kvinna. Många muslimska kvinnor bär slöja, i vissa länder är det pålagt av lagen, i andra frivilligt.


Allah, shahada, den rituella bönen, salat, fastan, sawm, allmosan, zakat och vallfärden till Mekka, hadjdj. Att utföra dessa plikter motiveras med att de överensstämmer med Guds vilja och är viktigt med tanke på livet efter döden, då människan antingen bestraffas med helvetet eller får träda in i paradiset.

 

Uppgifter:


1. Vad innebär de fem grundpelarna i praktiken för en muslim?

2. I dagens värld används ordet ’jihad’ med varierande mening. Red ut vad ordet betyder via länken.

Länkar


Jihad - Wikipedia

BakåtNästa

RELIGION
Religion 4
Kursinnehåll
Jämförelse mellan religionerna
bild Judendomen
bild
Bild Centrala begrepp
bil
Bild Heliga skrifter
Bild Etik o. högtider
bild
Bild Diasporan
Islam
bild
Bild Centrala begrepp
bild
Bild Heliga skrifter
bild
Bild Religionen och samhället
Hinduismen
Bild
Bild Centrala begrepp
Bild
Bild Heliga skrifter
Bild
Bild Etik o. högtider
Bild
Bild Kastsystemet
Buddhismen
Bild Centrala begrepp
Bild
Bild Heliga skrifter
Bild
Bild Buddhism och politik
Bild
Religionen i Kina
Bild Konfucianism
Bild
Bild Taoism
Bild
Bild Kina idag
Bild
Religionen i Japan

Naturfolkens tro

   
OpetushallitusEt¹lukio EDU.FI