4: Religionernas värld (RE4) Et¹lukio

Heliga skrifter

Till åtskillnad från t.ex Bibeln och Vedaskrifterna som uppkommit under en lång tid och fått bidrag av många olika människor är hela innehållet i koranen Muhammeds verk. Koranen nedtecknades och sammanställdes dels under hans livstid och dels tidigt efter hans bortgång. Muhammed själv var enligt traditionen varken läs- eller skrivkunnig. Koranen delas in i 114 kapitel, suror, och ca 6300 verser, ayat, beroende på hur man räknar. Som hjälp vid tolkningen av Koranen används haditherna, en skriftsamling som baserar sig på muntlig tradition om profetens uttalanden. Tillsammans med sira utgör haditherna Sunna, profetens "heliga sedvänja". Koranen är inte Muhammeds påhitt, utan Allahs ord, dikterade av ängeln Gabriel.

En sida ur Koranen. Liksom inom judendomen är det strängt förbjudet att avbilda Gud. Inte heller djur eller människor får avbildas. Det konstnärliga kommer istället till uttryck i ikoner och vackra mönster. Andalusien 1100-talet. ©Riter och högtider

Fredagen, Yawm al-Jum'a, är den dag i veckan som är reserverad för en kollektiv gudstjänst i islam. Den är dock inte liksom judarnas sabbat eller de kristnas söndag en vilodag, utan arbete får utföras både före och efter sammankomsten. Helst skall den gemensamma bönen hållas i en moské, men då en sådan inte finns tillgänglig duger det med att man samlas i något annat utrymme.

Två   andra, årligen återkommande högtider är festen efter ramadan, Eid-al Fitr, och offerhelgen, Eld al-Adha.

Familjen på väg till moskén, Aghanistan. © Steve Evans

 

Uppgifter:


1. Bekanta dig med surorna på ’wissam’ sidorna. Vilken roll spelar domedagen i dessa?

2. Beskriv i korthet koranens innehåll och budskap.

Länkar:


Torget - Koranen

Koranen, Det Sista TestamentetBakåtNästa

RELIGION
Religion 4
Kursinnehåll
Jämförelse mellan religionerna
bild Judendomen
bild
Bild Centrala begrepp
bil
Bild Heliga skrifter
Bild Etik o. högtider
bild
Bild Diasporan
Islam
bild
Bild Centrala begrepp
bild
Bild Heliga skrifter
bild
Bild Religionen och samhället
Hinduismen
Bild
Bild Centrala begrepp
Bild
Bild Heliga skrifter
Bild
Bild Etik o. högtider
Bild
Bild Kastsystemet
Buddhismen
Bild Centrala begrepp
Bild
Bild Heliga skrifter
Bild
Bild Buddhism och politik
Bild
Religionen i Kina
Bild Konfucianism
Bild
Bild Taoism
Bild
Bild Kina idag
Bild
Religionen i Japan

Naturfolkens tro

   
OpetushallitusEt¹lukio EDU.FI