4: Religionernas värld (RE4) Et¹lukio

CENTRALA BEGREPP

Allah
Gud är evig, varken avlad eller född. Han ser allt, han hör allt, han är världsalltets skapare och alltings härskare. Till hans existens hör sju attribut: liv, vetande, syn, hörsel, vilja, allmakt och tal. Gud är till sin natur olik allt annat. Hans vägar är outgrundliga; de följer inte något mönster som människan kan begripa. Han straffar och han förlåter vem han vill.

Salat

För icke-muslimer är ett av de muslimska kännetecknen bönen, salat, som företas fem gånger om dagen: i gryningen, vid middag, på eftermiddagen, genast efter solnedgången och några timmar efter denna. Salat föregås av en rituell rening, där man tvättar sig med vatten eller, om man inte har tillgång till vatten, med sand. Själva bönen utför muslimen på knä, vänd mot Mekka. Salat ger en påminnelse om Allah och hans ständiga närvaro.

Mekka
I vardagligt språk talar vi ibland om ”mekka” för att symbolisera det viktigaste stället för en viss folkgrupp, t.ex Stockmanns ”galna dagar” är alla shoppares ”mekka”. Uttrycket härstammar från Muhammeds hemstad Mekka, som är muslimernas heliga stad. I Mekka finns moskéen Masjid al Haram och i denna Kaaba, en helig byggnad som anses vara uppförd av Ibrahim (Abraham) och hans son Ishmael, som ses som arabernas stamfader.

Bild
Foto: Mohammad Suman Hossain

Ramadan

Ramadan är fastemånaden som inträder vid det nionde månvarvet varje år enligt muslimsk kalender. Under fastemånaden är det förbjudet att äta, dricka, röka och ha sexuellt umgänge under den tid av dygnet som solen är uppe. Eftersom dygnets längd på våra breddgrader varierar så mycket följer man här klockslag som motsvarar en dag i mellanöstern. Under ramadan hör det till att läsa Koranen; enligt traditionen fick Muhammed Koranen under denna månad.Uppgifter:

1. Vilka fördelar finns det med fastan enligt ’islamguiden’?

2. Hur förhåller sig islam till den kristna läran om treenigheten?

3. Vilka 6 saker tror man på som muslim enligt ’islam-guide.com’?

 

Länkar:

70 saker angående fasta

www.islam-guide.comBakåtNästa

RELIGION
Religion 4
Kursinnehåll
Jämförelse mellan religionerna
bild Judendomen
bild
Bild Centrala begrepp
bil
Bild Heliga skrifter
Bild Etik o. högtider
bild
Bild Diasporan
Islam
bild
Bild Centrala begrepp
bild
Bild Heliga skrifter
bild
Bild Religionen och samhället
Hinduismen
Bild
Bild Centrala begrepp
Bild
Bild Heliga skrifter
Bild
Bild Etik o. högtider
Bild
Bild Kastsystemet
Buddhismen
Bild Centrala begrepp
Bild
Bild Heliga skrifter
Bild
Bild Buddhism och politik
Bild
Religionen i Kina
Bild Konfucianism
Bild
Bild Taoism
Bild
Bild Kina idag
Bild
Religionen i Japan

Naturfolkens tro

   
OpetushallitusEt¹lukio EDU.FI