4: Religionernas värld (RE4) Et¹lukio

ISLAM

Islam är den tredje och nyaste världsreligionen som uppstått i mellanöstern. Den hör till de semitiska religionerna. Ordet 'islam', underkastelse eller hängivelse, har samma ursprung som t.ex. ordet salam, fred.
Shahada, den muslimska trosbekännelsen: "Jag bekänner att det inte finns någon gud utom Allah, och att Muhammed är hans profet".
Enligt en tolkning betecknar alltså 'islam' den frid som hängivenhet till en gud innebär. Islam är en strikt monoteistisk tro: det finns endast en gud, Allah, 'Guden'. Allah anses vara samma gud som tillbes inom judendomen och kristendomen, men hans vilja är uppenbarad genom Muhammed, hans profet. Muhammed har gett den slutliga och rätta läran, som gör profeternas budskap fullständigt.

Islam har sitt ursprung i dagens Saudiarabien under början av 600-talet e.v.t. Vid denna tid levde i området flera stammar. Muhammed lyckades förena dessa stammar i en enhetlig tro. Religionen han instiftade hann under hans livstid få så mäktiga anhängare att den levde vidare efter hans bortgång. Islam har idag näststörsta anhängarantalet efter kristendomen och den är utspridd över hela jordklotet.

Statistik över anhängare (1997)

Afrika 309 milj (27.4%)
Asien 778 milj (69.1%)
Europa 32 milj (2,8%)
Latinamerika 1,3 milj (0,1%)
Nordamerika 5,5 milj (0,5%)
Oceanien 385.000 (<0,1%)

Uppgifter:

1. Bekanta dig med berättelsen om Muhammeds liv och beskriv de viktigaste skedena.

2. Hur uppfattas systerreligionerna judendom och kristendom inom islam?

3. Hur många anhängare till islam finns det i Finland och var finns det moskéer?

Länkar:

islamguiden.com

Islam - WikipediaBakåtNästa

RELIGION
Religion 4
Kursinnehåll
Jämförelse mellan religionerna
bild Judendomen
bild
Bild Centrala begrepp
bil
Bild Heliga skrifter
Bild Etik o. högtider
bild
Bild Diasporan
Islam
bild
Bild Centrala begrepp
bild
Bild Heliga skrifter
bild
Bild Religionen och samhället
Hinduismen
Bild
Bild Centrala begrepp
Bild
Bild Heliga skrifter
Bild
Bild Etik o. högtider
Bild
Bild Kastsystemet
Buddhismen
Bild Centrala begrepp
Bild
Bild Heliga skrifter
Bild
Bild Buddhism och politik
Bild
Religionen i Kina
Bild Konfucianism
Bild
Bild Taoism
Bild
Bild Kina idag
Bild
Religionen i Japan

Naturfolkens tro

   
OpetushallitusEt¹lukio EDU.FI