4: Religionernas värld (RE4)

Religionernas värld


Inledning

Det vi kallar världsreligionerna är förenklingar av ett mycket mångfasseterat mönster av trossystem och religiösa uppfattningar. Vi skiljer åt en religion från en annan genom att se olikheter i deras lära och praktik. Vi kan således skilja åt religioner i sådana som förespråkar tanken att det finns en gud och sådana som utgår ifrån att det finns flera, olika gudar. Vi kan också dela upp religionerna enligt deras syn på människans och det gudomligas förhållande, t.ex genom att jämföra den kristna frälsningsläran med den buddhistiska läran om rätt liv och upplysning. Dessutom kan vi se en skillnad mellan religioner som har en grundare, t.ex Muhammed i Islam, och religioner som har sitt ursprung i flera berättade historier, ofta med oklar bakgrund, som i Hinduismen. Också andra sätt att dela upp människans religiositet finns.

Inledningsvis är det bra att minnas, att den indelning vi gör också styr vårt sökande efter kunskap om religioner. Vi kan jämföra de olika religionerna och få syn på många skillnader, men det betyder inte att vi vet så mycket om hur religionerna upplevs av de troende i deras vardag. Nuförtiden vet vi mycket väl att den kunskap vi inhämtar alltid färgas av den kunskap vi haft tidigare. Ibland kan någon idé i en främmande religion verka konstig eller t.o.m löjlig bara för att den inte hör hemma i vår världsbild. Omvänt kan det också gå så, att vi tycker att någon främmande tanke är inspirerande och speciell av samma orsak.

Religionsvetenskapen använder ibland ett begrepp för människan, homo religiosus , den religiösa människan. Vi kan se att så länge som vi människor funnits, har vi också haft religiösa uppfattningar. Idag kan vi ibland höra att religion är en föråldrad världssyn som inte lämpar sig för den moderna, civiliserade människan. Då tänker vi oss kanske att religion är något vi väljer att tro eller inte tro på. Det är en tolkningsfråga, i de flesta kulturer föds människan in i en religion. Det är ändå ett faktum att vi förhåller oss, på ett eller annat sätt, till religionen. Det här förhållandet vi har till religion påverkas bland annat av vår kunskap eller brist på kunskap om ämnet.

Den här kursen ger en presentation av fem världsreligioner, judendom, islam, buddhism, hinduism och Kinas religioner, dvs konfucianism och taoism. Dessutom belyser vi religionen i Japan och några intressanta fenomen i naturfolkens religioner.


Hur materialet skall användas

Varje religion har ett eget kapitel som tar upp utmärkande drag för religionen ifråga. De stycken som hör under rubriken 'centrala begrepp' är inte uttömmande utan fungerar som ledtrådar vid sökandet av information. Ord som i texten står kursiverade och understrukna  är nyckelbegrepp som öppnar dörrar på nätet. Dessa måste du söka själv, via länkarna i slutet av kapitlet, eller via en sökmotor (google el. motsv.). De ord som står i blått är direkta länkar till det aktuella ämnet.

När vi anlitar nätet för att söka information måste vi vara kritiska, speciellt när det gäller frågor som berör religionens etiska lära.

Uppgifterna och frågorna i slutet av kapitlet har som syfte att underlätta läsandet. Orienterandet på nätet går mycket lätt om du håller dig till någon fråga som du vill utreda. Därför lönar det sig att själv formulera frågor och söka vidare. Förse dig med ett kritiskt men öppet sinne!

Stig på och lycka till!

Kursförfattare: Kim WikströmBakåtNästa

RELIGION
Religion 4
Kursinnehåll
Jämförelse mellan religionerna
bild Judendomen
bild
Bild Centrala begrepp
bil
Bild Heliga skrifter
Bild Etik o. högtider
bild
Bild Diasporan
Islam
bild
Bild Centrala begrepp
bild
Bild Heliga skrifter
bild
Bild Religionen och samhället
Hinduismen
Bild
Bild Centrala begrepp
Bild
Bild Heliga skrifter
Bild
Bild Etik o. högtider
Bild
Bild Kastsystemet
Buddhismen
Bild Centrala begrepp
Bild
Bild Heliga skrifter
Bild
Bild Buddhism och politik
Bild
Religionen i Kina
Bild Konfucianism
Bild
Bild Taoism
Bild
Bild Kina idag
Bild
Religionen i Japan

Naturfolkens tro

   
OpetushallitusEt¹lukio EDU.FI