4: Religionernas värld (RE4) Et¹lukio

Etik

En hindu skall under sitt liv förverkliga tre mål: dharma, artha och kama. Dharma innebär plikt och dygd, att förhålla sig kärleksfullt och hjälpsamt gentemot sin nästa. Artha innebär förvärvandet av och omsorg om egendom. Kama betyder att njuta av det sinnena erbjuder. Tanken är att människan lever rätt då dessa tre målsättningar eftersträvas på ett balanserat sätt. Respekt för allt liv, är en naturlig följd av tron på Brahman och Atman. Allt som lever har samma ursprung i världsjälen och är på så sätt heligt. Allt världsligt, människor, djur och t.o.m. föremål, har ändå sin egna dharma som den bör hålla sig till. Levnadsreglerna kan sålunda variera mellan stånden och kasten; en brahmin förväntas följa andra regler än t.ex en barberare. Ett slutligt mål, moksha, innebär frigörelse från lidandet helt och hållet.

Riter och högtider

Inom hinduismen är riterna färggranna och kan ofta räcka flera dagar. Skilda riter för födsel, religiös mognad, giftermål och död hör till hinduernas liv på samma sätt som för kristna eller judar, även om formen naturligtvis är en annan. I ritualerna spelar vedaskrifterna och de olika gudarna huvudrollen.

Hinduismens konkreta form i samhället varierar mycket beroende på samhällsklassen och den geografiska orten. Högtravande, filosofisk hinduism hör mera hemma bland de högre stånden än bland de mindre bemedlade och lägre utbildade, där dyrkan är bunden vid dagliga bekymmer och glädjeämnen.

Bild
© Dey

Pilgrimer vid floden Ganges i den heliga staden Varanasi

 

Uppgifter:


1. Vilka riter genomgår en hindu? Har de motsvarigheter till det kristna dopet, konfirmationen, bröllopet?

2. Hur fördelar sig dharma, artha, kama och moksha under en livstid? När skall de olika målen eftersträvas?BakåtNästa

RELIGION
Religion 4
Kursinnehåll
Jämförelse mellan religionerna
bild Judendomen
bild
Bild Centrala begrepp
bil
Bild Heliga skrifter
Bild Etik o. högtider
bild
Bild Diasporan
Islam
bild
Bild Centrala begrepp
bild
Bild Heliga skrifter
bild
Bild Religionen och samhället
Hinduismen
Bild
Bild Centrala begrepp
Bild
Bild Heliga skrifter
Bild
Bild Etik o. högtider
Bild
Bild Kastsystemet
Buddhismen
Bild Centrala begrepp
Bild
Bild Heliga skrifter
Bild
Bild Buddhism och politik
Bild
Religionen i Kina
Bild Konfucianism
Bild
Bild Taoism
Bild
Bild Kina idag
Bild
Religionen i Japan

Naturfolkens tro

   
OpetushallitusEt¹lukio EDU.FI