4: Religionernas värld (RE4) Et¹lukio

CENTRALA BEGREPP

Dharma

Begreppet dharma är så centralt inom hinduismen att det bland hinduer kan användas för att beteckna religionen överlag. Begreppet är centralt också inom buddhism, jainism och sikhism. Dharma betyder ungefär rättvis och orubblig lag. Hinduismen förespråkar tanken att världen och människors liv är underordnade dharma, som kontrollerar hela universums gång. Den här lagen gäller också oss människor i vårt dagliga liv. Den är inte bara en övernaturlig princip, utan även våra etiska regler, läran om det goda livet.

 

Karma
Allt vi gör har konsekvenser, även om det kan ta en lång tid för dem att ske. Tron att det finns en lag om orsak och verkan i våra liv, som beror på våra egna handlingar är tron på karma. Inom alla religioner tycks det finnas en uppfattning om belöning eller straff för våra val. Gemensamt för hinduism och religionerna från Mellanöstern är att lagen inte är oberoende, utan underordnad gudomen. Inom hinduismen hittar vi berättelser om människor som blivit befriade från dålig karma, sin skuld, genom gudens nådfulla ingripande. Ändå är inte hinduismen en nådereligion i luthersk mening; människan ansvarar för sina handlingar genom de konsekvenser dessa får, i detta liv och i de följande.

Bild
© Uwe Klockmann http://www.flickr.com/photos/dr-fujitronic/  

Den dansande Shiva. I trimurti är shiva förstöraren, men som i många andra religioner sammanknippas undergång och återfödsel i en och samma gudom.

Reinkarnation 

Hinduismen gör klar skillnad mellan den del av människan som är dödlig och den del som lever kvar. Människans innersta väsen, atman är en del av brahman, världssjälen. Lika lite som hela världen går under när en människa dör försvinner atman vid den fysiska döden. Reinkarnationen hänger ihop med karma på så sätt, att gärningar som utförts i ett tidigare liv kan påverka ett senare. På detta sätt binds människan vid kretsloppet, samsara, genom sin karma. Befrielsen från återfödelsens kretslopp, moksha, är en speciell fördel för människan. Även om vi kan återfödas som gudar, då vi levt ett dygdigt liv, är detta inte målsättningen. Målet är inte att "maximera vinsten", utan att helt upplösa existensen. Det finns tre vägar till befrielsen: kunskapens, handlandets, och hängivenhetens väg.

Bild
© Dey http://www.flickr.com/photos/dey/

Något som ofta nämns när man hos oss talar om reinkarnation och hinduism är tron att man kan reinkarnera som en ko, och att detta händer om man levat ett gott liv. Det upplevs i Finland som något märkvärdigt. Att vara ko i Indien är ändå något annat än inom t.ex finländsk mjölkindustri. Denna ko deltar aktivt i samhällslivet.  

 

Uppgifter:

1. Vilka olika stadier kan en själ genomgå före den uppnår upplysning?

2. Vilka handlingar leder till god, vilka till dålig, karma?

3. Vad menas med uttrycket 'Tat twam Asi'

Länkar:

Atman-BrahmanBakåtNästa

RELIGION
Religion 4
Kursinnehåll
Jämförelse mellan religionerna
bild Judendomen
bild
Bild Centrala begrepp
bil
Bild Heliga skrifter
Bild Etik o. högtider
bild
Bild Diasporan
Islam
bild
Bild Centrala begrepp
bild
Bild Heliga skrifter
bild
Bild Religionen och samhället
Hinduismen
Bild
Bild Centrala begrepp
Bild
Bild Heliga skrifter
Bild
Bild Etik o. högtider
Bild
Bild Kastsystemet
Buddhismen
Bild Centrala begrepp
Bild
Bild Heliga skrifter
Bild
Bild Buddhism och politik
Bild
Religionen i Kina
Bild Konfucianism
Bild
Bild Taoism
Bild
Bild Kina idag
Bild
Religionen i Japan

Naturfolkens tro

   
OpetushallitusEt¹lukio EDU.FI