4: Religionernas värld (RE4) Et¹lukio

HINDUISMEN

Ordet 'hinduism' kommer från 'hindu' som betyder indisk. Namnet hänvisar till ett visst folk och geografiskt område, Indus dalen. Den färgstarka och mångfasseterade religiösa kultur som hinduerna haft har uppkallats efter dem. Namnet hänvisar således inte till någon gudom eller religiös grundgestalt, som i de flesta andra religionerna. Den religiösa bakgrund som starkast påverkar kulturen i Finland, den kristna, har gett oss uppfattningen att religion är något som går att spåra till en person och en skrift. När vi har att göra med hinduism får vi lov att ändra på det synsättet.

Hinduismen klassificeras som en polyteistisk tro, med vissa tillägg. Gudomen är en, men tar flera uttryck. Det betyder att människor uppfattar olika delar av den sanna verkligheten. Hinduismen är en tolerant tro i den meningen, att den erkänner även främmande gudsbilder som varianter av den enda guden. Hinduismens högsta gud heter Brahman. Enligt läran är denna gud ofattbar för människan. Det vi kan fatta är olika sidor av Brahman, dennas olika egenskaper. En vanlig indelning av Brahman är Trimurti : Brahma, skaparen, Vishnu, bevararen och Shiva, förstöraren. Dessa olika aspekter av Brahman kan vördas och tillbes skilt för sig. Vishnu och Shiva är de vanligaste.Indiskt tempel.

© Bild Eva Danz, http://www.multimedia.skolverket.se/

Statistik över anhängare (miljoner)

Indien: 750 (79%)
Nepal: 17 (89%)
Bangladesh 12,6 (11%)
Indonesien 4 (2,5%)
Sri Lanka 2,8 (15%)
Pakistan 2,1 (1,5%)
Malesien 1,4 (6%)

Dessutom mindre minoriteter i övriga världen. Totalt ca 800 - 1000 miljoner i världen.

Källa: Religious Movements Homepage: Hinduism


Uppgifter:

1. Hinduismen   anses vara världens äldsta organiserade religion. När och var uppstod den?   Vilka folk är dess upphovsmän?

2. Hinduismen är känd för att ha många gudar. Beskriv fem stycken. Vad har de för funktion, när tillbes de?

Länkar:

Religion.nu - Världsreligioner

Komvux Gotland - HinduismBakåtNästa

RELIGION
Religion 4
Kursinnehåll
Jämförelse mellan religionerna
bild Judendomen
bild
Bild Centrala begrepp
bil
Bild Heliga skrifter
Bild Etik o. högtider
bild
Bild Diasporan
Islam
bild
Bild Centrala begrepp
bild
Bild Heliga skrifter
bild
Bild Religionen och samhället
Hinduismen
Bild
Bild Centrala begrepp
Bild
Bild Heliga skrifter
Bild
Bild Etik o. högtider
Bild
Bild Kastsystemet
Buddhismen
Bild Centrala begrepp
Bild
Bild Heliga skrifter
Bild
Bild Buddhism och politik
Bild
Religionen i Kina
Bild Konfucianism
Bild
Bild Taoism
Bild
Bild Kina idag
Bild
Religionen i Japan

Naturfolkens tro

   
OpetushallitusEt¹lukio EDU.FI