4: Religionernas värld (RE4) Et¹lukio

Kastsystemet

Att dra en gräns mellan hinduismen och samhället i övrigt är nödvändigt för att begripa religionen. Det är ändå en onaturlig gräns, som vi använder som ett redskap. Egentligen smälter dessa, religion och samhälle, ihop.

I det indiska samhället har det länge funnits en sträng uppdelning i olika samhällsklasser och kast. De fyra klasserna, varna, är hierarkiskt ordnade och har var sin egen symboliska färg. Överst finns brahminer, prästståndet (vit), nästhögst finner vi krigar- och adelsståndet (röd), sedan vanligt folk; köpmän, boskapsskötare och hantverkare (gulgrön) och slutligen arbetare och tjänare (svart). Detta system omtalas redan i Vedaskrifterna och det utgör en del av läran om dharma, lagen som upprätthåller världen. Det går inte att stiga från ett stånd till ett annat under en livstid,   men ett gott liv kan, genom Karmas lag, leda till reinkarnation i ett högre stånd. Utöver dessa fyra huvudsakliga samhällsklasser delas folket in i kast, beroende på sina arbetsuppgifter. Kristna missionärer har arbetat aktivt emot kastsystemet; det rimmar illa med tron att alla föds likvärdiga.


Uppgifter:

1. Hur fördelar sig de olika kasten på befolkningen i Indien?

2. Vilka etiska frågor väcker kastväsendet för en kristen västerlänning?

3. Berätta i grova drag hur kastsystemet uppkommit och utvecklats.

Länkar:


The Caste System in Hinduism

BakåtNästa

RELIGION
Religion 4
Kursinnehåll
Jämförelse mellan religionerna
bild Judendomen
bild
Bild Centrala begrepp
bil
Bild Heliga skrifter
Bild Etik o. högtider
bild
Bild Diasporan
Islam
bild
Bild Centrala begrepp
bild
Bild Heliga skrifter
bild
Bild Religionen och samhället
Hinduismen
Bild
Bild Centrala begrepp
Bild
Bild Heliga skrifter
Bild
Bild Etik o. högtider
Bild
Bild Kastsystemet
Buddhismen
Bild Centrala begrepp
Bild
Bild Heliga skrifter
Bild
Bild Buddhism och politik
Bild
Religionen i Kina
Bild Konfucianism
Bild
Bild Taoism
Bild
Bild Kina idag
Bild
Religionen i Japan

Naturfolkens tro

   
OpetushallitusEt¹lukio EDU.FI