4: Religionernas värld (RE4) Et¹lukio

Buddhismen och politik

Buddhismen har sina rötter i hinduismen, men den har avskaffat kastväsendet. Då buddhister diskuterar politik betonar de oftast vikten av att träna sig själv enligt Buddhas lära framom att ordna samhället på något speciellt sätt. Ett samhälle bestående av individer som lever enligt buddhistiska principer fungerar utan ytterligare arrangemang. Politik är ett uttryck för maktbegär och som sådant problematiskt för buddhisten. I praktiken är buddhismen ändå en statsreligion i vissa länder i Asien och påverkar lagstiftningen. Spänningen mellan politisk makt och buddhism har kommit tydligt fram i t.ex Burma.

Etik

Fem grund-läggande regler för alla buddhister är: att inte döda, att inte stjäla, att avhålla sig från sexuella utsvävningar (utomäktenskap-liga förbindelser), att inte ljuga och att inte berusa sig. För munkar gäller dessutom ett flertal levnads-regler som främjar ett asketiskt liv. Buddha själv insåg att sträng askes inte leder till upplysning. Man kunde sammanfatta principen om den gyllene medelvägen med meningen: ge kroppen vad den behöver för att anden skall kunna utvecklas, men inte mer.

© Beggs


I vissa buddhistiska områden är det vanligt att pojkar eller unga män spenderar en tid som munk. Det kan ses som en motsvarighet till konfirmationen i den kristna traditionen, en övergångsrit. Bilden på denna fundersamma yngling är från Bangkok, Thailand. 

Bild
Tempelområde i Burma © Ryan Hoffman

Uppgifter:

1. En av buddhismens kändaste representanter är Dalai Lama. Hur ser hans historia ut?

2. Vilka likheter och olikheter kan vi se mellan de centrala etiska reglerna i buddhismen och kristendomen?

Länkar:

Gyllene medelvägen

Buddhism och politik

Dalai lama


   


BakåtNästa

RELIGION
Religion 4
Kursinnehåll
Jämförelse mellan religionerna
bild Judendomen
bild
Bild Centrala begrepp
bil
Bild Heliga skrifter
Bild Etik o. högtider
bild
Bild Diasporan
Islam
bild
Bild Centrala begrepp
bild
Bild Heliga skrifter
bild
Bild Religionen och samhället
Hinduismen
Bild
Bild Centrala begrepp
Bild
Bild Heliga skrifter
Bild
Bild Etik o. högtider
Bild
Bild Kastsystemet
Buddhismen
Bild Centrala begrepp
Bild
Bild Heliga skrifter
Bild
Bild Buddhism och politik
Bild
Religionen i Kina
Bild Konfucianism
Bild
Bild Taoism
Bild
Bild Kina idag
Bild
Religionen i Japan

Naturfolkens tro

   
OpetushallitusEt¹lukio EDU.FI