4: Religionernas värld (RE4) Et¹lukio

BUDDHISMEN

Buddhismen är en religion med rötterna i hinduismen. Dess upphovsman är Siddharta Gautama  (Buddha) som levde mellan 500- och 400-talet f.v.t. i dagens Nepal. Namnet Buddha härstammar från ordet 'budh' i sanskrit, som betyder att vakna. Buddha är alltså den väckte, insiktsfulle, den upplyste. Inom buddhismen betonas människans egen roll i den andliga utvecklingen. Även om det finns en tro på övernaturliga varelser lägger inte buddhismen stor vikt vid dessa.
De är sist och slutligen också varelser som, likt människan, är underordnade universella lagar.

Sittande Buddha-staty från 1200-talet i Kamakura, Japan

© Kristian Stevens
Det viktiga för en buddhist är att sträva efter andlig upplysning, ren kunskap, för att på den vägen bryta återfödelsens kretslopp och nå nirvana. Livet i världen är genomsyrat av lidande, som uppstår av vår bristande kunskap och våra begär. Genom andliga övningar kan kunskapen utvidgas och därigenom också begären tyglas. Kunskapen om att allting är förgängligt och i ständig förvandling medför alltså en ödmjuk och hållbar inställning till livet. Buddhismen kan delas in i tre huvudsakliga riktningar: theravada, mahayana och vajrayana.

 

Uppgifter:

1. Hur skiljer sig buddhismens tre huvudriktningar från varandra och i vilka områden finns de?

2. Bekanta dig med berättelsen om Siddhartas Gautamas liv och beskriv de viktigaste skedena.

Statistik över anhängare (milj)

Kina: 102 (7%)
Thailand: 55,5 (95%)
Vietnam: 49,7 (55%)
Myanmar: 41,6 (88%)
Sri Lanka: 12,5 (70%)
Syd Korea: 11 (22%)
Taiwan: 9,1 (43%)
Kambodia: 9,1 (90%)
Indien: 7 (<1%)


Länkar:

Buddhism: En svensk religion

Buddhism - Wikipedia


BakåtNästa

RELIGION
Religion 4
Kursinnehåll
Jämförelse mellan religionerna
bild Judendomen
bild
Bild Centrala begrepp
bil
Bild Heliga skrifter
Bild Etik o. högtider
bild
Bild Diasporan
Islam
bild
Bild Centrala begrepp
bild
Bild Heliga skrifter
bild
Bild Religionen och samhället
Hinduismen
Bild
Bild Centrala begrepp
Bild
Bild Heliga skrifter
Bild
Bild Etik o. högtider
Bild
Bild Kastsystemet
Buddhismen
Bild Centrala begrepp
Bild
Bild Heliga skrifter
Bild
Bild Buddhism och politik
Bild
Religionen i Kina
Bild Konfucianism
Bild
Bild Taoism
Bild
Bild Kina idag
Bild
Religionen i Japan

Naturfolkens tro

   
OpetushallitusEt¹lukio EDU.FI