4: Religionernas värld (RE4) Et¹lukio

Heliga skrifter

Buddhismen tre viktiga skriftsamlingar är Tipitaka, DharmapaddaochKung Milindas frågor. I likhet med många andra religiösa skrifter, t.ex Bibeln, har de nedtecknats först efter Buddhas bortgång. Skrifterna spelar en central roll i utövandet av buddhism. De betonas olika beroende på vilken buddhistisk riktning det är frågan om.

 

Riter och högtider
Buddhismen är ursprungligen en religiös filosofi som haft anhängare i samhällets övre kast. Buddhismen uppstod vid en tid av ekonomisk tillväxt i Indien och fyllde ett andligt tomrum hos överklassen. Trons spridning till lägre samhällsklasser påverkade religionsutövandet då det blandades med tidigare seder och vanor. Buddhismen är uttalat tolerant mot andra religioner, den ser dem som vägar som leder åt rätt håll. Därför samexisterar buddhismen med andra kulturella traditioner. Buddhismen har i sig mycket få riter, dessa varierar beroende på området och den bakomliggande kulturen. Meditationen kan visserligen klassificeras som en ritual, med det viktiga tillägget att utövaren inte vänder sig till någon speciell, yttre makt.

Bild
Thailändsk tempeldans. © Begg


Uppgifter:

1. Vilka olika former av meditation finns det och hur skiljer de sig från varandra?

2. Beskriv hur den buddhistiska läran bevarades och skrevs ner.

Länkar:

Buddhistisk_meditation

Tipitaka

Läran bevarades

 

BakåtNästa

RELIGION
Religion 4
Kursinnehåll
Jämförelse mellan religionerna
bild Judendomen
bild
Bild Centrala begrepp
bil
Bild Heliga skrifter
Bild Etik o. högtider
bild
Bild Diasporan
Islam
bild
Bild Centrala begrepp
bild
Bild Heliga skrifter
bild
Bild Religionen och samhället
Hinduismen
Bild
Bild Centrala begrepp
Bild
Bild Heliga skrifter
Bild
Bild Etik o. högtider
Bild
Bild Kastsystemet
Buddhismen
Bild Centrala begrepp
Bild
Bild Heliga skrifter
Bild
Bild Buddhism och politik
Bild
Religionen i Kina
Bild Konfucianism
Bild
Bild Taoism
Bild
Bild Kina idag
Bild
Religionen i Japan

Naturfolkens tro

   
OpetushallitusEt¹lukio EDU.FI