4: Religionernas värld (RE4) Et¹lukio

CENTRALA BEGREPP

Dukkha

Begreppet dukkha står för lidandet som av nödvändighet hänger ihop med livet. Ordet betyder i sin ursprungsform ungefär 'obekväm' och 'ostadig'. Enligt legenden om Buddhas liv upptäckte denna att även om njutningar kan erbjuda tillfällig lättnad är vi i grunden medvetna om livets avigsidor, åldrandet, sjukdomar, fattigdom och död. Med andra ord ser inte buddhismen allt i livet som ont, men betonar att dukkha ingår som ett element i alla erfarenheter. Den här tanken kan vi tro att gör buddhistens liv dystert, men det är en förhastad tolkning. I praktiken har tron en omvänd effekt, i och med att buddhisten riktar sin uppmärksamhet mot det oändliga, det som inte är förgängligt. Dessutom har Buddha gett ledtrådarna för hur dukkha kan minimeras.
Bild© Brenda Lee

Då vi läser om buddhismens syn på livet och lidandet  kan vi få intrycket att det handlar om en dyster tro. En viktig poäng är ändå tanken att insikt befriar från lidandet och leder till verklig glädje. Skrattande Buddha, Kina.

Den åttafaldiga vägen

För att lindra lidandet och gå mot upplysning bör man följa den åttafaldiga vägen som utgörs av olika rättsnören, bl.a rätt förståelse, rätt handlande och rätt uppmärksamhet. Denna väg innebär meditering och etisk handlande. Det finns inom buddhismen överlag en tanke att vi måste träna vårt sinne för att komma vidare i livet. Tillvägagångssättet kan jämföras med kirurgi. För att kunna operera rätt måste man först behärska anatomi, kroppens uppbyggnad. På samma sätt: om du skall kunna leva rätt måste du först lära dig att förstå hur du fungerar som en andlig varelse.
cc Brenda Lee= http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/

Tre juveler

Buddhisterna har ett slags trosbekännelse som kallas tiratana, de tre juvelerna. Den lyder: "Jag tar min tillflykt till Buddha, jag tar min tillfykt till Dhamma, jag tar min tillflykt till Sangha". Precis som i religionerna överlag är en sådan bekännelse viktig; den berättar om trons viktigaste grundstenar. Buddha, grundaren, föregår med exempel och är en god lärare. Dhamma, läran, erbjuder vägledning och Sangha, församlingen av buddhister, stöder den andliga utvecklingen och ger trygghet.

 

Uppgifter:

1. Vad ingår i den åttafaldiga vägen?

2. Vilka är motsvarigheterna till Dhamma och Sangha i de semitiska religionerna?

 

Länkar:

Åttafaldiga vägen

Upplysningsfaktor Sangha

Dharma


BakåtNästa

RELIGION
Religion 4
Kursinnehåll
Jämförelse mellan religionerna
bild Judendomen
bild
Bild Centrala begrepp
bil
Bild Heliga skrifter
Bild Etik o. högtider
bild
Bild Diasporan
Islam
bild
Bild Centrala begrepp
bild
Bild Heliga skrifter
bild
Bild Religionen och samhället
Hinduismen
Bild
Bild Centrala begrepp
Bild
Bild Heliga skrifter
Bild
Bild Etik o. högtider
Bild
Bild Kastsystemet
Buddhismen
Bild Centrala begrepp
Bild
Bild Heliga skrifter
Bild
Bild Buddhism och politik
Bild
Religionen i Kina
Bild Konfucianism
Bild
Bild Taoism
Bild
Bild Kina idag
Bild
Religionen i Japan

Naturfolkens tro

   
OpetushallitusEt¹lukio EDU.FI