3: Människans liv samt etik (RE3)

Kursens mål är att de studerande skall

  • kunna ställa etiska frågor och förstå betydelsen av livsfrågorna och av etisk reflexion
  • få begreppsliga verktyg för att kunna diskutera etiska frågor
  • förstå att de träffar moraliska val varje dag och veta att de ansvarar för sina beslut
  • få baskunskap om människans livsfrågor och aktuella etiska teman och kunna koppla dem till frågeställningar som är centrala ur religiös synvinkel
  • förstå hur Bibeln ansluter sig till livsfrågorna och etiken
  • förstå sambandet mellan kristendom och etik, det viktigaste innehållet särskilt i den lutherska etiken och de teologiska motiveringar som ligger bakom kyrkornas etiska ställningstaganden.

 BakåtNästa

RELIGION
Religion 3
Kursfordringar
Studieguide
Kursinnehåll
Fördjupningsuppgifter
Litteratur och länkar
OpetushallitusEt¹lukio EDU.FI