2: Kyrkan, kulturen och samhället (RE2)

Kursens mål är att de studerande skall

  • förstå hur den kristna kyrkan har utvecklats, spritts och inverkat på omgivningen under olika tider och hur den har stått i växelverkan med kulturen och samhället
  • veta hur kyrkans lära är uppbyggd, hur gudstjänstlivet och konsten har påverkat varandra och kunna redogöra för kyrkans politiska och sociala betydelse under olika historiska skeden
  • förstå hur kristendomen verkar i form av olika kyrkosamfund på olika håll i världen
  • kunna analysera uttryck för olika kristna traditioner i våra dagar och förstå den gemensamma ekumeniska grunden.

BildBakåtNästa

RELIGION
Religion 2
Kursfordringar
Studieguide
Kursinnehåll
Instuderingsuppgifter
Fördjupning
Litteratur och länkar
OpetushallitusEt¹lukio EDU.FI