1: Religionens natur och betydelse (RE1)

Kursens mål är att de studerande skall

  • få kunskap om religionen som företeelse och känna till Bibelns särart som representant för den sakrala litteraturen 
  • förstå religionens globala natur och religiösa föreställningar samt inse hur religionen är integrerad i kulturen och samhället 
  • få material och begreppsliga redskap för att analysera sin världsåskådning  
  • lära känna Bibelns inflytande på den västerländska kulturen och bibelforskningen som en del av religionsforskningen 
  • genom att förstå det heliga lära sig att respektera människor med en annan övertygelse.BakåtNästa

RELIGION
Religion 1
Kursfordringar
Studieguide
Kursinnehåll
1. Mitt i verkligheten
2. Vad är religion
3. Religionens språk i myt och rit
4. Två religionsvärldar - olika tolkningsmodeller
5. Religion i ropet
6. Fördjupning
Litteratur och länkar
OpetushallitusEt¹lukio EDU.FI