1: Religionens natur och betydelse (RE1) Et¹lukio
4. Två religionsvärldar - olika tolkningsmodeller


Vi har fem religioner som går under benämningen världsreligioner: kristendom, islam, hinduism, buddhism och judendom. De finns två jordmåner där religioner vuxit fram: Indien (Fjärranöstern) och Mellanöstern. Beroende av i vilken verkliget religionen vuxit fram är tros- och verklighetsförståelsen olika:

Bild

Förutom dessa skiljelinjer är mellanösterns religioner profetiska och skriftcentrerade. Dessa drag är inte framträdande i religioner med rötter i Fjärran östern. Innan du går vidare förvissa dig om att du förstår innebörden i de ovannända termerna vad beträffar verklighetsuppfattning och gudsuppfattning. Efter det kan du granska de olika religionerna lite mer ingående.
BakåtNästa

RELIGION
Religion 1
Kursfordringar
Studieguide
Kursinnehåll
1. Mitt i verkligheten
2. Vad är religion
3. Religionens språk i myt och rit
4. Två religionsvärldar - olika tolkningsmodeller
5. Religion i ropet
6. Fördjupning
Litteratur och länkar
OpetushallitusEt¹lukio EDU.FI