LÅNG MATEMATIK
Distansgymnasiet
Den långa lärokursen i matematik

Syftet med den långa lärokursen i matematik är att ge de studerande matematiska färdigheter som behövs i yrkesstudier och högskolestudier. De som studerar lång matematik ges tillfälle att tillägna sig matematiska begrepp och metoder samt att lära sig förstå den matematiska kunskapens natur. Undervisningen syftar till att ge de studerande en klar uppfattning om matematikens betydelse i samhällsutvecklingen och av dess tillämpningsmöjligheter i vardagslivet, vetenskapen och tekniken.KURSER I LÅNG MATEMATIK
1. Funktioner och ekvationer (MAA1)
2. Polynomfunktioner (MAA2)
3. Geometri (MAA3)
4. Analytisk geometri (MAA4)
5. Vektorer (MAA5)
6. Sannolikhet och statistik (MAA6)
7. Derivatan (MAA7)
8. Rot- och logaritmfunktioner (MAA8)
9. Trigonometriska funktioner och talföljder (MAA9)
10. Integralkalkyl (MAA10)
11. Talteori och logik (MAA11)
12. Numeriska och algebraiska metoder (MAA12)
13. Fortsättningskurs i differential- och integralkalkyl (MAA13)
UtbildningsstyrelsenDistansgymnasiet EDU.FI