2: Världsbilden (LK2)

Världsbilden (LK2)


© Mårten Blomqvist

Hur beskrivs vår värld i dag? Som postmodern, sekulariserad, högteknologisk,
översexualiserad, globaliserad eller nyandlig?

Det är inte enkelt att med några ord beskriva en hel stor värld, men i den här kursen
funderar vi på vad vi kan lära oss om vår tillvaro och vad hur det kan uttryckas.

Till stor del ska du själv vara med och utforma svaren, för kanske din värld bäst beskrivs
av dig...


Mårten Blomqvist
Kursproducent
”Jag bor i en annan värld,
men du bor ju i samma”

Gunnar EklöfKursens mål är att de studerande skall

 • lära känna historiskt betydelsefulla och nu aktuella världsbilder och få mer kunskap om de trossystem som ligger bakom dem
 • lära sig att fråga efter och bedöma de argument som ligger bakom påståenden och trossystem
 • utveckla sin förståelse av olika institutioners betydelse när det gäller att utforma och förmedla en världsbild
 • kunna strukturera en egen världsbild samtidigt som de är öppna för en meningsfull diskussion.

Centralt innehåll

 • begreppen världsbild, världsåskådning och livsåskådning och deras inbördes förhållande
 • strukturen hos en världsbild och dess kärnfrågor: uppfattningar om människan, samhället, kulturen och naturen samt om verklighetens beskaffenhet
 • världsliga och religiösa åskådningar som grund för världsbilden: gränsdragningen mellan vetenskaper, kvasivetenskaper och religioner
 • skolan, medierna och konsten som skapare och förmedlare av världsbilden
 • omvälvningar och brytningar i den västerländska världsbilden
 • våra erfarenheters, vardagsuppfattningars och föreställningars uppkomst och tillförlitlighet
 • rationell bedömning av världsbilder och kunskapskällor


TakaisinSeuraava

LIVSÅSKÅDNING
Livsåskådning 2
Allmänt
Kursbeskrivning
Kursinnehåll
Litteratur och länkar
Kursutvärdering
 
 
UtbildningsstyrelsenEt1lukio EDU.FI