1: Ett gott liv (LK1)

Ett gott liv (LK1)

   


Kursens mål är att de studerande skall

 • stärka sin förmåga att binda sig vid de moraliska principer de väljer och sin vilja att verka i samklang med sina värderingar
 • bli mera beredda och villiga att bry sig om och ta ansvar för sig själva, för andra människor, för samhället och för naturen
 • utveckla sin förmåga att se helheter i en allt komplexare värld och på detta sätt förbättra sin förmåga att bygga upp en egen identitet och livsåskådning
 • lära sig att bedöma påståenden om trosföreställningar och livsåskådningar
 • utveckla sin förmåga att uttrycka sin identitet och livsåskådning och sina känslor och uppfattningar i anslutning till dem tolerant, logiskt och kreativt.

Centralt innehåll

 • grundläggande begrepp: livsåskådning, livsåskådningskunskap, ett gott liv, jaget, identiteten
 • ett gott liv: människans grundläggande behov, världsliga och religiösa modeller för ett gott liv
 • de grundläggande frågorna om människans existens som individ: den fria viljan och valsituationer, födsel och död, optimism, pessimism och realism
 • livskompetens: individens möjligheter att påverka sitt liv; arvsanlagens och miljöns betydelse
 • utformningen av identiteten under människans levnadslopp och etiska avgöranden i olika levnadsskeden
 • ett individuellt liv tidigare och i våra dagars mångfasetterade samhälle
 • uppfattningar om dygder och laster förr och nu och deras samband med livsstilar och vanorTakaisinSeuraava

LIVSÅSKÅDNING
Livsåskådning 1
Allmänt
Livsåskådning
 
Livet
Människan
Livskvalitet
Etik och moral
Fördjupning
Litteratur och länkar
Uppgifter
Kursutvärdering
 
 
UtbildningsstyrelsenEt1lukio EDU.FI