5: Finland från förhistorien till autonomin (HI 5) Ety?Nlukio

KURSUTVÄRDERING

Studerande ombeds utvärdera kursen efter kurstentamen.
Vänligen skicka in svaren på frågorna till läraren.

  1. Hur motsvarar kursen dina förväntningar?
  2. Hur motsvarar kursen läroplanen och kursbeskrivningen?
  3. Kommentera kursstoffet i förhållande till tiden.
  4. Kommentera närstudietillfällena: antal, tidpunkt och innehåll.
  5. Har du fått den hjälp av handledande lärare du önskat?
  6. Har du synpunkter på kursläroboken?
  7. Ge förslag till förbättringar i länkningarna. 
  8. Övriga kommentarer.Takaisin

HISTORIA
Historia 5
Historia på distans
Allmänt, kurs 5
Studieplan
Kursinnehåll
 
1. Finlands förhistoria
2. Finlands anslutning till den västerländska kulturgemenskapen
3. Den nya tidens vindar
4. Stormaktstiden
5. Frihetens och nyttans tid
6. Finland - den ryska örnens byte
Uppgifter
Litteratur och länkar
Kursutvärdering
 
UtbildningsstyrelsenDistansgymnasiet EDU.FI