5: Finland från förhistorien till autonomin (HI 5) Ety?Nlukio

INLÄMNINGSUPPGIFTERPAPPER 1

Välj två av uppgifterna. Skriv en essä om vartdera fenomenet. Essäerna skall vara skrivna av de studerande på basen av de uppgifter som framkommer ur läroboken och andra källor. Färdiga uppsatsmodeller som ligger på nätet och andra ställen accepteras inte.

 1. Varggrottan -  Finlands äldsta boplats?
 2. En tidig bosättning i vårt land. (valbart vilken kultur den representerar)
  • skapa en text med bilder av en tidig boplats där det framkommer hur bostäderna såg ut samt olika bruksföremåls utseende och material.
  • ur bilden/texten skall även näringarna framgå vad man levde på av, samt kulturens utbredningsområde och tidpunkt. Tros- eller andeuppfattningen bör även presenteras.
  • lokalhistorisk förankring om möjligt
 3. Den finsk- och svenskspråkiga invandringen till Finland.

 


PAPPER 2

Välj två av uppgifterna. Skriv en essä om vartdera fenomenet. Essäerna skall vara skrivna av de studerande på basen av de uppgifter som framkommer ur läroboken och andra källor. Färdiga uppsatsmodeller som ligger på nätet och andra ställen accepteras inte.

 1. Nöteborgsfredens gräns
  • en framställning av den första östgränsen med notationer om dess tillkomst och historia
 2. Hansan – mer än en ekonomisk maktfaktor?
 3. Hemfriden – en medeltida relik i vår lagstiftning?
 4. Den medeltida kyrkobyggnaden.
  • lokalhistorisk förankring om möjligt


PAPPER 3

Välj två av uppgifterna. Skriv en essä om båda fenomenen. Essäerna skall vara skrivna av de studerande på basen av de uppgifter som framkommer ur läroboken och andra källor. Färdiga uppsatsmodeller som ligger på nätet och andra ställen accepteras inte.

 1. Varför är jag inte katolik? Kyrkopolitik på 1500-talet.
 2. Karin Månsdotter- den enda kungliga personen som är begravd i Finland
 3. En kalv var en ko – landsbygdsnäringarna under Vasatiden.
  • lokalhistorisk förankring om möjligt
 4. Hertig Johan – en renässansfurste?

 


PAPPER 4

Välj två av uppgifterna. Skriv en essä om båda fenomenen. Essäerna skall vara skrivna av de studerande på basen av de uppgifter som framkommer ur läroboken och andra källor. Färdiga uppsatsmodeller som ligger på nätet och andra ställen accepteras inte.

 1. Finland – en brunn att ösa ur under stormaktstiden?
 2. Postgång och resande på  1600-talet.
  • lokalhistorisk förankring om möjligt
 3. Per Brahes verksamhet och reformer i Finland.
 4. Barock i Finland – stormaktstidens arkitektur.PAPPER 5

Välj två av uppgifterna. Skriv en essä om båda fenomenen. Essäerna skall vara skrivna av de studerande på basen av de uppgifter som framkommer ur läroboken och andra källor. Färdiga uppsatsmodeller som ligger på nätet och andra ställen accepteras inte.

 1. Stora ofreden – en fasa för befolkningen
  • lokalhistorisk förankring om möjligt
 2. Finlands östgräns 1721 och 1743
  • text och kartframställning över freder, gränsdragning och följdföreteelser 
 3. Merkantilismen och dess effekter i Finland

 


PAPPER 6

Välj två av uppgifterna. Skriv en essä om vartdera fenomenet. Essäerna skall vara skrivna av de studerande på basen av de uppgifter som framkommer ur läroboken och andra källor. Färdiga uppsatsmodeller som ligger på nätet och andra ställen accepteras inte.

 1. Tjäran - vår räddning och vårt levebröd
 2. Franska lånord i svenskan – ett fenomen från 1700-talet
 3. Göran Magnus Spengtporten – förrädare eller hjälte?
 4. Reformer och förbättringar i Finland under den gustavianska   tiden.TakaisinSeuraava

HISTORIA
Historia 5
Historia på distans
Allmänt, kurs 5
Studieplan
Kursinnehåll
 
1. Finlands förhistoria
2. Finlands anslutning till den västerländska kulturgemenskapen
3. Den nya tidens vindar
4. Stormaktstiden
5. Frihetens och nyttans tid
6. Finland - den ryska örnens byte
Uppgifter
Litteratur och länkar
Kursutvärdering
 
UtbildningsstyrelsenDistansgymnasiet EDU.FI