5: Finland från förhistorien till autonomin (HI 5) Ety?Nlukio

STUDIEPLAN


I ett daggymnasium omfattar en kurs normalt något färre än 38 lektioner. När du studerar på distans är den lärarledda aktiviteten endast en liten del av det vad den är i ett vanligt gymnasium. Det är därför viktigt att eleven gör upp en studieplan över hur arbetet skall framskrida. 

Du kan avlägga denna distanskurs vid en skola som har avtal med din skola om examination. Kontakta läraren i historia vid din skola för att komma överens om de praktiska arrangemangen för kursen.


Kursen kan inledas med ett närstudietillfälle, där läraren tillsammans med eleverna går igenom spelreglerna för kursen. Vid introduktionstillfället klarlägger läraren kursens innehåll och redogör för arbetsgången i distansstudierna och om de bedömningsgrunder som tillämpas.
Eleverna får uppgifter om material för bl.a. inlämningsuppgifter samt information om tidtabell för inlämnande av arbetsuppgifterna.

Eleverna har möjlighet att kontakta läraren för råd och tips under kursens gång. E-mail är ett bra sätt att kommunicera, men det går också att sända vanlig post eller fax. Kursen avlutas med en tentamen. Slutbedömningen baserar sig på kurstentamen, diskussionsdeltagande och de arbetsuppgifter som eleverna lämnat in under kursens gång.

Efter varje avsnitt finns aktiverings- och diskussionsuppgifter som de studerande utför på egen eller enligt examinatorns anvisningar. Uppgifterna är konstruerade dels för att göra den studerande bekant med historiska frågeställningar och dels för att se kontinuiteten i de mänskliga aktiviteterna.TakaisinSeuraava

HISTORIA
Historia 5
Historia på distans
Allmänt, kurs 5
Studieplan
Kursinnehåll
 
1. Finlands förhistoria
2. Finlands anslutning till den västerländska kulturgemenskapen
3. Den nya tidens vindar
4. Stormaktstiden
5. Frihetens och nyttans tid
6. Finland - den ryska örnens byte
Uppgifter
Litteratur och länkar
Kursutvärdering
 
UtbildningsstyrelsenDistansgymnasiet EDU.FI