5: Finland från förhistorien till autonomin (HI 5) Ety?Nlukio

LITTERATUR OCH LÄNKAR


Lärobok:
Krank & Penttilä Skeden i Finlands historia,
Historia för gymnasiet från stenåldern till ryska tiden, Söderströms förlag.

Historielärarförbundet säljer en skrift som heter: Historia och samhällslära i realprovet. Skriften innehåller bl.a. artiklar om hur man skall skriva och planera olika essäsvar. I skriften finns dessutom realprovsfrågor från studentskrivningar samt korrigeringsdirektiv till dessa. Elever som har planerat att skriva ämnesrealprovet har nytta av denna skrift.


Länkar:
http://www.historianhavinaa.net
http://www.histdoc.net/historia/se

http://virtual.finland.fi/finfo/svenska/histruo.html

http://kotisivu.mtv3.fi/suomenhistoria/
http://www.historiesajten.se/
http://www.koulukanava.fi/historia/rajat/index.htmTakaisinSeuraava

HISTORIA
Historia 5
Historia på distans
Allmänt, kurs 5
Studieplan
Kursinnehåll
 
1. Finlands förhistoria
2. Finlands anslutning till den västerländska kulturgemenskapen
3. Den nya tidens vindar
4. Stormaktstiden
5. Frihetens och nyttans tid
6. Finland - den ryska örnens byte
Uppgifter
Litteratur och länkar
Kursutvärdering
 
UtbildningsstyrelsenDistansgymnasiet EDU.FI