5: Finland från förhistorien till autonomin (HI 5) Ety?Nlukio

ATT STUDERA HISTORIA PÅ DISTANS


I ett daggymnasium studerar man många (17) olika ämnen. Historia är ett av de ämnen som är obligatoriskt. Studierna i historia är enligt "Grunderna för gymnasiets läroplan 2003" indelade i fyra (4) obligatoriska kurser samt två (2) fördjupade kurser. Enligt läroplansgrunderna för "Gymnasieutbildningen för vuxna 2004" är de obligatoriska kursernas antal tre (3) och de fördjupade kursernas antal också tre (3).

I de två första kurserna behandlas mänsklighetens historia från kulturens gryning till våra dagar. Det som analyseras främst är stora brytningsperioder som förändrat förhållandet mellan människan och miljön. I den tredje kursen studeras världshistoria från ca år 1870 fram till våra dagar med betoning på internationell politik samt viktiga kulturströmningar. Kurs fyra behandlar Finlands historia från år 1809 till nutid. I kurs fem behandlas vårt lands historia från forntiden fram till ryska tiden och i den sjätte kursen behandlas främmande kulturkretsar.

Valbara kurser i historia ordnas på olika skolor med beaktande av både elevernas intressen och skolans resurser. Populära valbara kurser i historia är till exempel: kurser i nutidshistoria, lokalhistoriska kurser, arkeologikurser och övningskurser för realprovet.

Studierna i historia har som mål att fördjupa uppfattningen om det omgivande samhället och världen. Som ämne är historia både intressant, roligt och nyttigt. Du erhåller en bred kunskapsbas och får en grund att gå vidare från mot nya mål.

Eleven bör under studiernas gång lära sig att söka fram och behandla såväl historiskt som aktuellt stoff inom ämnets olika delområden. Det är också viktigt att lära sig att kritiskt bedöma tillförlitligheten av olika uppgifter och värdet hos olika kunskapskällor. Det ger oss information om hur hållbara olika uppfattningar möjligen är.TakaisinSeuraava

HISTORIA
Historia 5
Historia på distans
Allmänt, kurs 5
Studieplan
Kursinnehåll
 
1. Finlands förhistoria
2. Finlands anslutning till den västerländska kulturgemenskapen
3. Den nya tidens vindar
4. Stormaktstiden
5. Frihetens och nyttans tid
6. Finland - den ryska örnens byte
Uppgifter
Litteratur och länkar
Kursutvärdering
 
UtbildningsstyrelsenDistansgymnasiet EDU.FI