5: Finland från förhistorien till autonomin (HI 5) Ety?Nlukio

ALLMÄNT OM HISTORIA KURS 5

FINLAND FRÅN FÖRHISTORIEN TILL AUTONOMIN

Kursen följer Utbildningsstyrelsens "Grunderna för gymnasiets läroplan 2003, kurs 5”.

I kursen behandlas de viktigaste utvecklingslinjerna i Finlands historia före år 1809 samt det finländska kulturarvet.

De viktigaste infallsvinklarna berör Östersjöområdets betydelse, de ekonomiska och sociala förhållandena, det västerländska kulturella inflytandet och hembygdens historiska rötter.

Finlands ställning och utveckling som en del av det svenska väldet ägnas särskild uppmärksamhet.

Läroboken för kursen heter ”Skeden i Finlands historia” av Britta Krank och Isabella Penttilä och boken är utgiven på Söderströms förlag.TakaisinSeuraava

HISTORIA
Historia 5
Historia på distans
Allmänt, kurs 5
Studieplan
Kursinnehåll
 
1. Finlands förhistoria
2. Finlands anslutning till den västerländska kulturgemenskapen
3. Den nya tidens vindar
4. Stormaktstiden
5. Frihetens och nyttans tid
6. Finland - den ryska örnens byte
Uppgifter
Litteratur och länkar
Kursutvärdering
 
UtbildningsstyrelsenDistansgymnasiet EDU.FI