5: Finland från förhistorien till autonomin (HI 5) Ety?Nlukio
6. Finland - den ryska örnens byte (sidorna 123-131 i läroboken)

Gustav IV besteg tronen hade förhållanden i Europa förändrats. Frankrike hade blivit ett kejsardöme under Napoleon I och stora delar av Europa hade hamnat under fransk ockupation eller under franskt inflytande. Efter att ha besegrat ryssarna dikterade Napoleon fredsvillkoren i Tilsit 1807. England, som var den enda kvarvarande franska motståndaren skulle krossas med en ekonomisk blockad – kontinentalblockaden. Tsar Alexander I blev ett medel i Napoleons politik. Gustav IV som hatade och fruktade Napoleon var allierad med engelsmännen. Sverige idkade handel med England och en del av varorna smugglades till kontinenten, som i övrigt var stängd för engelska produkter. Napoleon räknade med att ett engelskt handelsstopp skulle medföra nöd bland den engelska befolkningen, vilket skulle medföra oro och uppror samt en fransk militär seger. Alexander och Ryssland hade tvingats med i kontinentalblockaden i Tilsit, och nu skulle ryssarna i sin tur tvinga Sverige att ansluta sig till blockaden genom att göra en militäroperation mot Finland.


Kejsartronen från lantdagen i Borgå 1809

Det snöpliga och illa skötta krig som utkämpades 1808-09 medförde att Finland med Åland och den svenska Lappmarken, fram till Torneå och Muonio älvar, förlorades till Ryssland genom freden i Fredrikshamn. Gustav IV blev störtad och Sverige tvingades gå med i kontinentalblockaden. Utan egen förskyllan hade vårt lands öde åter avgjorts av makthavare och intressen fjärran från vårt land.

Om man vill se något ironiskt i dessa storpolitiska händelser så kan det vara det faktum att kontinentalblockaden inte gav önskad utdelning åt Napoleon. En av orsakerna var att det största läckaget i blockaden utgjordes av den ryska handeln med England som styrdes via Arkhangelsk långt utanför fransk räckvidd. Det kan också betraktas som ödets ironi att Alexander veterligen hade önskat sig Bosporen och Dardanellerna som belöning för det framgångsrika kriget mot Sverige. Napoleon var dock rädd för att ett ryskt inflytande i Medelhavsområdet skulle vålla Frankrike bekymmer i framtiden, varför han bestämde att Finland skulle bli den belöning som Alexander hade rätt till.

Finland med sin svenska rättsuppfattning, kultur och samhällsform kom inte att bli en provins i det ryska väldet efter 1809. Vi förryskades inte, utan kunde utveckla vår identitet och kultur under det beskydd som autonomin gav oss.

Aktiveringsuppgifter:

  • Hur är det möjligt att Gustav IV Adolf verkligen trodde att Napoleon I var det vilddjur som omtalas i Uppenbarelseboken?
  • Hur kan man förklara att den ryska självhärskaren Alexander I gav Finland autonomi?
  • Var lantdagen i Borgå förräderi?TakaisinSeuraava

HISTORIA
Historia 5
Historia på distans
Allmänt, kurs 5
Studieplan
Kursinnehåll
 
1. Finlands förhistoria
2. Finlands anslutning till den västerländska kulturgemenskapen
3. Den nya tidens vindar
4. Stormaktstiden
5. Frihetens och nyttans tid
6. Finland - den ryska örnens byte
Uppgifter
Litteratur och länkar
Kursutvärdering
 
UtbildningsstyrelsenDistansgymnasiet EDU.FI