5: Finland från förhistorien till autonomin (HI 5) Ety?Nlukio
1. Finlands förhistoria (sidorna 8-59 i läroboken)

Vårt lands historia före den senaste istiden är höjd i dunkel. Alla spår av eventuell mänsklig verksamhet sopades bort av den kilometertjocka isen. Möjligen finns ett undantag, för nyligen har man funnit spår och rester efter en möjlig föristida bosättning i Bötom utanför Kristinestad i Österbotten. Men isen kom och täckte allt och jordskorpan sjönk ner av isens enorma tyngd. Efter flera 10 000-tals år blev klimatet varmare och isen började ge vika.

Under de senaste 12 000 åren har vårt land fått sin form då det långsamt höjt sig ur havet. Växter och djur anlände och erövrade långsamt den mark som kom i dagen då isranden sakta drog sig tillbaka. Snart följde människan efter. Det var samlare och jägare som lockades av det rika bytet och möjligheten att skaffa sig föda i den orörda ödemarken. Allteftersom landet höjdes ur havet lockades nya folkslag till våra nordliga områden. De kom över land via Karelska näset eller över havet i ekstockar. Olika folkslag och olika kulturer avlöste varandra under århundradens lopp. Kunskaper och färdigheter kom med folk både från öster och väster. Tidvis kunde olika folkslag och kulturer leva sida vid sida eftersom de försörjde sig på olika sätt, och inte konkurrerade med varandra om födan.

Med båtyxfolket kom jordbruket till våra trakter och olika religiösa föreställningar avlöste varandra, vilket bland annat kommer i uttryck i de olika sätt att begrava de döda som användes under olika tider. Efter en kallare och befolkningsfattigare period började våra förfäders, finnarnas och svenskarnas, inflyttning till Finland på 500-talet e. Kr.. Befolkningsrörelsen var en del av de europeiska folkvandringarna som hade kommit i gång på grund av hunnernas intrång i östra Europa. Inflyttningen till Finland ägde rum i form av en insippring av små familjegrupper och inflyttningen pågick under en tidsperiod av många hundra år. Då den nya befolkningen anlände trängde den undan den existerande befolkningen (samerna) som drog sig undan norrut.


Aktiveringsuppgifter:
  • Är det sannolikt att Varggrottans fynd kan härledas till tiden före senaste istid? Vad var det för människor som bodde i Europa då och vilka områden vet man var bebodda?
  • Vilken betydelse för bosättningen har landhöjningen haft på din bostadsort?TakaisinSeuraava

HISTORIA
Historia 5
Historia på distans
Allmänt, kurs 5
Studieplan
Kursinnehåll
 
1. Finlands förhistoria
2. Finlands anslutning till den västerländska kulturgemenskapen
3. Den nya tidens vindar
4. Stormaktstiden
5. Frihetens och nyttans tid
6. Finland - den ryska örnens byte
Uppgifter
Litteratur och länkar
Kursutvärdering
 
UtbildningsstyrelsenDistansgymnasiet EDU.FI