KORT FRANSKA
Distansgymnasiet
Syftet med undervisningen i främmande språk i gymnasiet enligt den nya läroplanen är att utveckla de studerandes förmåga till interkulturell kommunikation: den skall ge dem kunskaper och färdigheter i språket och dess användning och erbjuda dem möjligheter att utveckla sina insikter i, sin förståelse för och uppskattning av språkområdet och kulturen i ifrågavarande samhällen. Härvid bör speciellt den europeiska identiteten och den europeiska mångspråkigheten och mångkulturalismen beaktas. Språkundervisningen skall göra de studerande kapabla till självständiga studier i språk och hjälpa dem att förstå att kommunikationsförmåga bara nås genom långsiktig och allsidig praktisk träning. Främmande språk utgör som läroämnen både färdighets-, kunskaps- och kulturämnen.KURSER I KORT FRANSKA
1. God dag, trevligt att träffas
2. Så ska saker och ting skötas
3. Fritid och intressen
4. Världen och vi
5. Förr och nu
6. Studier och framtidsplaner
7. Kultur
8. Vår gemensamma jord
UtbildningsstyrelsenDistansgymnasiet EDU.FI